Miljøministeren stopper tidligere regerings ideologiske udlicitering af skovarbejdere

Publiceret 07-11-2019

Der bliver nu sat en stopper for at udlicitere en større del af Naturstyrelsens skovarbejde frem mod 2021.

Miljøminister Lea Wermelin sætter nu en stopper for den tidligere regerings politiske beslutning om at udlicitere en større del af statens skovarbejde. Udliciteringen ville betyde, at ca. 30 skovarbejdere sammen med deres opgaver ville være tvunget til at skifte arbejdsgiver fra Naturstyrelsen til en privat entreprenør frem mod 2021.

Opgaverne omfatter bl.a. at fælde træer, sætte hegn op eller plante nye træer. De ansatte skovarbejdere, der stod til udlicitering, kender skovene og har lokalkendskab. Samtidig kender de udfordringerne i skovene.

- Jeg har besluttet at stoppe den ideologiske udlicitering af vores skovdrift, fordi jeg ikke vil være med til at udlicitere dele af naturplejen alene af politiske grunde. Opgaven løses i dag med god kvalitet af Naturstyrelsens medarbejdere, og jeg ser ingen grund til, at vi fra politisk hold skal tvinge dem til at skifte arbejdsgiver, siger miljøministeren. 

– Udlicitering må ikke blive en automatreaktion, men skal kun bruges, hvor det giver mening, og hvor der samtidig tages hensyn til de mennesker, som allerede er ansat. Man skal stoppe med at tro, at man kan få det hele for den halve pris.

Beslutningen om udliciteringen blev truffet i marts 2018 under den tidligere regering med afsæt i dennes regeringsgrundlag.

Opgaver og tre tilhørende medarbejdere er allerede udliciteret og overdraget til private aktører. Disse opgaver flyttes ikke tilbage til Naturstyrelsen. 

 

Fakta om Naturstyrelsen 

-    Naturstyrelsen har i alt ca. 670 medarbejdere i dag.

-    Naturstyrelsens ca. 200 skov- og naturteknikere (skovarbejdere) varetager et bredt udsnit af opgaver, der er knyttet til både skovdrift, friluftsliv og naturpleje.

-    Naturstyrelsens samlede driftsbudget er på finansloven for 2019 894,6 mio. kroner. Heraf er cirka en tredjedel finansieret via skovdrift, en tredjedel er afsat på finansloven og en tredjedel kommer fra bortforpagtning, bygningsudleje mv., fra ekstern medfinansiering og fra interne statslige overførsler til drift af Nationalparkerne, kystopgaver og jagttegnsmidler til myndighedsopgaver vedr. jagt mv.

 

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Ming Ou Lü, 2077 0459, Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email