Nye tal: Danskerne er blevet bedre til at sortere plastikaffald

Publiceret 25-11-2019

For første gang nogensinde viser en ny statistik fra Miljøstyrelsen, at danskerne over en årrække sorterer markant mere plastik til genanvendelse. Miljøminister vil støtte op med udvidet producentansvar for emballage.

Danskerne er blevet bedre til at sortere plastikaffald. Det viser en ny emballagestatistik fra Miljøstyrelsen. For perioden 2014 til 2017 er der sket en stigning både i reelle mængder og i andelen af plastik, der indsamles til genanvendelse. I perioden 2014-17 er indsamlingen af plastik steget fra 57.635 ton til 83.833 ton, en stigning på 45 procent. Det er første gang nogensinde, at der sker en så markant forbedring på området over en årrække, og det glæder miljøminister Lea Wermelin.
 
- Det er et vigtigt skridt på vejen mod en grønnere fremtid, at det ser ud til, at der nu bliver sorteret langt mere plastikaffald. Og det viser, at danskerne gerne vil være med til at gøre en grøn forskel. Men vi er stadig utroligt langt fra målstregen. Vi og andre lande har været vant til at brænde vores plastikaffald, så det kræver en stor indsats at omstille til mere genbrug og genanvendelse, siger miljøministeren.

EU har fastlagt ambitiøse mål for genanvendelse af plastikemballageaffald. Det betyder, at alle EU-lande skal genanvende 50 procent af plastikemballageaffaldet i 2025. Samtidig ændres opgørelsesmetoden, så det plastikaffald, der ikke kan genanvendes skal trækkes fra. Det betyder, at genanvendelsesprocenten for plastikemballageaffald i Danmark vil falde fra den nuværende genanvendelsesprocent på 42 procent i 2017 til omkring 21 procent, fordi plastikemballageaffald er svært at få genanvendt fuldt ud. Det skyldes blandt andet, at mange plastikprodukter ikke er designet til at skulle genanvendes. 

- Vi er langt fra grønne dukse i Danmark, når det handler om affald. Tværtimod. Men løsningen er selvfølgelig ikke at holde op med at sortere plastikaffald, selvom vi ikke er langt nok. Løsningen er, at vi skal bruge færre typer af plastik, og at produkterne rent faktisk designes til genbrug og genanvendelse. Jeg har sendt et lovforslag i høring, der tager det første skridt henimod, at vi får stillet krav til producenterne om at designe produkter, der kan genbruges og genanvendes, siger miljøministeren. 

Lovforslaget, der er sendt i høring, tager de første skridt til at indføre udvidet producentansvar for emballage i Danmark. Udvidet producentansvar betyder, at virksomhederne, der sælger emballage også er ansvarlige for, at emballagen bliver genanvendt, når den bliver til affald. Pant-systemet er et eksempel på et udvidet producentansvar. I pantsystemet er det drikkevareproducenterne, der sørger for, at deres emballage bliver taget retur og genanvendt. 

Emballagestatistikken 2017.

 

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Ming Ou Lü, 2077 0459, Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email