Miljøminister Lea Wermelin rejser plastikproblematik over for EU’s miljøministre

Publiceret 05-10-2019

Miljøminister Lea Wermelin satte i går fokus på plastikaffald på EU-rådsmøde i Luxembourg, hvor man blev enige om en række anbefalinger til den fremtidige indsats for cirkulær økonomi, herunder også på plastikområdet.

I en nylig dokumentar fra TV2 blev det vist, hvordan plastikaffald fra Danmark finder vej til store lossepladser i Sydøstasien. Miljøminister Lea Wermelin sagde i forbindelse med udsendelsen, at hun ville rejse problematikken på EU-niveau.

I går var ministeren til EU-ministerrådsmøde i Luxembourg, hvor hun rettede fokus på det uacceptable i, at plastikaffald fra Europa bliver sendt til Sydøstasien uden, at der reelt er mulighed for, at det så kan blive genanvendt.

- Hvis vi skal løse de globale udfordringer med plastik, er det vigtigt, at EU går forrest. Vi skal sikre, at vores affald ikke ender i lande, der ikke kan håndtere det. Eller at det ender, hvor det skader mennesker og natur. Derfor har jeg har taget problemet op med mine europæiske kolleger i dag. Vores vision om at sikre en ambitiøs EU-politik på plastik og cirkulær økonomi blev godt modtaget, siger miljøministeren.

På mødet blev EU's miljøministre enige om, at der skal udarbejdes en langsigtet strategi og ny handlingsplan for en cirkulær økonomi i Europa.

Samtidig rejste ministeren problemstillingen med europæisk plastikaffald over for en række andre medlemslande og satte fokus på, at løsninger på dette bør indgå i det fælles arbejde med at lave en plastikpagt mellem medlemslande, virksomheder og NGO’er.

- Jeg har besluttet, at vi skal være endnu mere ambitiøse på særligt plastikområdet. Frankrig og Nederlandene har taget initiativ til udvikling af en plastikpagt. Sammen med en række ambitiøse EU-lande er jeg gået med i det samarbejde, hvor Danmark er blevet inviteret til at lede en arbejdsgruppe. Jeg vil fokusere på fælles designkrav, nemmere genanvendelse og bedre kontrol med det affald, der sendes ud af EU, siger miljøministeren.

På rådsmødet blev det konkluderet, at EU’s plastikstrategi skal implementeres fuldt ud, og samtidig åbnede landene op for at se på mulighederne for mere handling. I plastikstrategien er der blandt andet fokus på at øge brugen af genanvendt plastik og styrke markedet og kapaciteten for genanvendelse i EU.


Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Rune Gleerup, +45 9133 4766, Obfuscated Email 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Lisa Ryge Ioannou
Tlf. 24 77 12 26
Mail: Obfuscated EmailObfuscated Email

Presserådgiver Malena Chandrasekaran
Tlf. 21 72 53 93
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen (På barsel)
Tlf. 24 77 11 30
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Niels Brandt Petersen 
Tlf. 20 18 95 68
Mail: Obfuscated Email

Kommunikationsrådgiver Anne Fønss Bach 
Tlf. 21 27 97 37 
Mail: Obfuscated EmailObfuscated Email