Regeringen bekræfter ambitiøst mål for renere luft

Publiceret 08-10-2019

Miljøminister Lea Wermelin vil reducere Danmarks luftforurening, sådan som den tidligere SR-regering aftalte med FN. Derfor ratificerer Danmark nu Gøteborg-protokollen, som netop er trådt i kraft.

Hvert år dør 4.200 mennesker for tidligt i Danmark på grund af luftforurening. Det vil regeringen gøre noget ved. Det begynder med understregningen af, at Danmark vil indfri sin ambitiøse målsætning og reducere forureningen fra fem luftforurenende stoffer. Partikeludledningen skal eksempelvis nedbringes med 33 procent inden 2020.

- Jeg tiltræder på Danmarks vegne Gøteborg-protokollen, for at vise, at Danmark igen er et grønt foregangsland. Denne regering vil leve op til vores internationale forpligtelser, og vi vil have ren luft. Vi står fuldt og helt bag Danmarks målsætning, og regeringen er i fuld gang med at se på, hvilke initiativer, der kan bringe os i mål, siger miljøminister Lea Wermelin.

Alle lande skal bidrage
Brændefyring og trafik er blandt de store bidragere til luftforurening. Brændefyring står for op mod 2/3 af den direkte partikeludledning. Samlet set koster luftforurening årligt samfundet op mod 79 mia. kroner, og det meste forurening blæser hertil fra udlandet. Derfor er en effektiv international regulering helt afgørende for en bedre luftkvalitet.
 
- Danmark arbejder internationalt for, at alle lande bidrager til at gøre luften over Europa renere. Det er vigtigt for menneskers helbred, men også for at sikre lige konkurrencevilkår for danske virksomheder og støtte grøn innovation. Hvis vi skal være med til at drive den udvikling, skal vi som minimum stå ved vores egen målsætning, siger Lea Wermelin.

- Luftforurening kender ingen landegrænser, og derfor er det vigtigt, at alle lande gør alt, hvad de kan og forpligter sig til at mindske luftforureningen, så der kommer renere luft. Da vi i 2012 gik foran de øvrige EU-lande var målet ambitiøst. Men det var nødvendigt for at gøre en forskel og rykke noget. Derfor er vi glade for at kunne ratificere nu, siger Radikale Venstres Ida Auken.

Regeringen forventer senere på året at fremlægge initiativer til at nedbringe luftforureningen i hele landet.

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet: Rune Gleerup, tlf. 9133 4766 e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email