Mulige datafejl kan have medført mere kvælstof og fosfor i havet end beregnet

Publiceret 14-08-2020

Dele af datagrundlaget, der benyttes i beregningen af kvælstof- og fosforudledning indeholder muligvis fejl. Det kan betyde, at der gennem det seneste årti er udledt mere kvælstof og fosfor til havet, end i de officielle beregninger.

Nedbørstal fra DMI bruges i komplekse beregninger af GEUS og Aarhus Universitet blandt andet til at beregne, hvor meget kvælstof, der bliver skyllet ud i havet. De danner også grundlag for vandområdeplanerne.

For cirka ti år siden moderniserede DMI sin målemetode, og det kan ifølge Aarhus Universitet muligvis have ført til fejl. Det vil nu blive undersøgt. DMI, GEUS og Aarhus Universitet er ved at udarbejde en faglig redegørelse til Miljø- og Fødevareministeriet om sagen.

- Usikkerhed om så væsentlige dele af vores miljødata skal vi tage meget alvorligt. Derfor har jeg orienteret Folketinget, selvom der fortsat er mange ubesvarede spørgsmål. Samtidig forventer jeg, at institutionerne hurtigt kommer til bunds i det her, siger miljøminister Lea Wermelin.

Grundlaget for vandområdeplaner

Der forventes fortsat et stort behov for styrkede indsatser mod udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. 

- Der er ingen tvivl om, at vi skal skrue op for indsatsen for at passe på vores vandmiljø. I det arbejde stoler vi på de tal, vi får fra universiteterne og forskningsinstitutioner. Derfor er det meget problematisk, hvis der er fejl i tallene. De ligger til grund for meget af den miljøpolitik vi fører i forhold til vandløb og vandmiljø, siger Lea Wermelin.

Nu afventer miljøministeren en faglig redegørelse fra forskerne og en forklaring på, hvad der er op og ned. Aarhus Universitet, GEUS og DMI vil blive indkaldt til et møde om sagen for at beskrive løsninger, og hvordan de vil undgå sådanne fejl fremover. 

Ministeren vil også invitere Folketingets partier til en teknisk gennemgang af problemstillingen, så snart der er viden om årsager og konsekvenser. Derefter vil Miljø- og Fødevareministeriet tage stilling til handlemulighederne og den videre proces.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Rune Gleerup, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9133 4766, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email