Dyr skal græsse året rundt i Thys og Vestjyllands natur

Publiceret 16-12-2020

For at øge den naturlige dynamik og skabe mere viden om helårsgræsning skal der nu gå dyr ude året rundt i store indhegninger ved Klitmøller i Thy og i Husby Klitplantage i Vestjylland. Projektet er støttet af 15. Juni Fonden og skal også have fokus på græsningens betydning for friluftslivet.

Danmarks helt særlige klitnatur får mere plads, når dyr skal græsse ude hele året rundt i store indhegninger i Thy og Vestjylland.

Det sker som en del af et nyt stort naturprojekt støttet af 15. Juni Fonden, der skal skabe mere naturlig dynamik og forbedre forholdene for en lang række lys- og varmekrævende planter, insekter og krybdyr – herunder markfirben, klokke-ensian, ensianblåfugl og klitperlemorssommerfugl.

- Vi står i en naturkrise, og dyr og planter mangler plads og levesteder. Vi har brug for områder, hvor naturen kan udvikle sig på sine egne præmisser. Derfor er det også godt nyt for naturen, at dyr nu skal græsse hele året rundt i den unikke klitnatur i Thy og Vestjylland -  det tætteste vi kommer på en dansk vildmark, siger miljøminister Lea Wermelin.

Den nye sammenhængende græsning kommer til at ske i store indhegninger i henholdsvis Husby Klitplantage ved Holstebro i Vestjylland og Vangså Hede syd for Klitmøller i Thy – sidstnævnte i et samarbejde med Nationalpark Thy.

Vigtig viden om langtidseffekter
Et andet vigtigt element i projektet er at indhente mere viden om de langsigtede effekter af helårsgræsning. Herunder hvad typen og antallet af dyr betyder for de forskellige sårbare plante- og dyrearter.

I første omgang vil Naturstyrelsen derfor invitere danske forskere til at deltage i en ekspertgruppe sammen med Nationalpark Thy.

- Græssende dyr skal give naturen et løft samtidig med, at vi skal blive klogere på, hvad græssende dyr i store indhegninger betyder for naturen og oplevelsen af naturen på længere sigt. De erfaringer kan vi også bruge i arbejdet med de kommende naturnationalparker, siger Lea Wermelin.

Forventningen er, at der kommer dyr på græs ved Klitmøller i Thy og i Husby Klitplantage i Vestjylland i efteråret 2021.

Forinden skal der ud over oprettelsen af en ekspertgruppe afholdes lokale dialogmøder om projektet, brugerrådsmøder og etableres hegn i området.

Fakta: Helårsgræsning i Thy og Vestjylland

  • Helårsgræsning etableres på to sammenhængende områder i statens naturområder i Husby Klitplantage og Vangså Hede syd for Klitmøller. Ved Klitmøller er arealet på 220 hektar. I Husby Klitplantage er området cirka 400 hektar – begge steder er kendte for deres særlige parabelklitter.
  • Formålet er at skabe mere naturlig dynamik og dermed forbedrede leveforhold for en række lys- og varmekrævende planter, insekter og krybdyr.
  • Herudover skal projektet forbedre viden om helårsgræsningens effekter i klitnaturen herunder valg af dyr, græsningstryk, arters sårbarhed mm. og forbedre viden om græsningsprojekters påvirkning af rekreative og friluftmæssige forhold.
  • Projektet er støttet med 2,3 mio. kr. af 15. Juni Fonden, og Nationalpark Thy er samarbejdspartner i området Vangså Hede syd for Klitmøller.
  • Området har tidligere indgået i EU-projektet LIFE REDCOHA, hvor fokus bl.a. var bekæmpelse af rynket rose, etablering af ny klithedenatur samt forbedring af hydrologi.

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen, Miljøministeriet, tlf.: +45 24 77 11 30, e-mail: Obfuscated Email

Naturstyrelsens pressevagt: tlf. 7254 3004.

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email