Nu ryddes der op i havbrugssektoren

Publiceret 15-12-2020

Miljøminister Lea Wermelin vil have en bedre beskyttelse af vandmiljøet. To netop vedtagne lovforslag sætter en stopper for udvidelse af havbrugsproduktion gennem kompensationsopdræt, og sikrer et mere effektivt tilsyn med havbrugene.

Der bliver nu sat en stopper for, at der kan komme flere eller større havbrug i Danmark gennem kompensationsopdræt. I fremtiden skal fiskeopdræt være mere bæredygtigt.

Miljøminister Lea Wermelin fremsatte for nyligt to lovforslag. Det ene ophæver det lovgrundlag, som skulle gøre det muligt at udvide eller etablere ny havbrugsproduktion gennem kompensationsopdræt, og det andet sikrer et mere effektivt tilsyn med havbrugene. Begge lovforslag er nu vedtaget i Folketinget.

- Vores havmiljø er under pres, og jeg ønsker derfor hverken flere eller større havbrug i Danmark. Fisk i havbrug opdrættes i netbure ude på havet, og der udledes stoffer direkte til vandmiljøet uden nogen form for rensning. Nu rydder vi op, siger miljøminister Lea Wermelin.

Potentiale i dambrug på land
Med det ene lovforslag ophæves lovgrundlaget for at fastsætte regler om, at marine virkemidler som f.eks. muslinger kan bruges til at kompensere for havbrugenes miljøpåvirkning. Ansøgninger om havbrugsproduktion vil fortsat skulle behandles efter gældende regler. Uden mulighed for brug af kompenserende marine virkemidler forventes det at blive vanskeligt for havbrugssektoren at vokse.

- Danmark skal være et grønt forgangsland. Det gælder også i forhold til fiskeopdræt. Derfor mener jeg, at vejen er at anvende den rigtige teknologi, som løbende bliver bedre, så der kan opdrættes miljøvenlige fisk i dambrug på land, hvor man har fokus på både rensning og genanvendelse af vandet, siger Lea Wermelin.

Samtidig med, at havbrugssektoren får vanskeligt ved at vokse, tages et vigtigt skridt mod  oprydning i havbrugssektoren. Fremover bliver det Miljøstyrelsen, der udsteder miljøgodkendelser til havbrugene og fører tilsyn med disse godkendelser. I dag er opgaven delt mellem Miljøstyrelsen og 7 kommuner. På den måde samles viden og kompetencer ét sted.

Lovforslaget om at samle myndighedskompetencen er en del af den handleplan for oprydning i havbrugssektoren, som miljøminister Lea Wermelin lancerede i juni måned. Handleplanen indeholder herudover en række konkrete initiativer, der skal stramme op på området og sikre et mere effektivt tilsyn med havbrugene. Der skal blandt andet stilles mere præcise krav til driftsjournaler og indberetninger fra havbrugene, vejledningerne på havbrugsområdet skal opdateres, og så skal der indføres et digitalt indberetningssystem på havbrugsområdet.

De to lovændringer træder i kraft den 1. januar 2021.

Fakta

  • Opdræt af fisk i havbrug foregår i store net på havet, og havbrugene udleder næringsstoffer direkte til havmiljøet uden renseforanstaltninger. Der findes 19 havbrug i Danmark.
     
  • Ansøgninger om nye og større havbrug vil fortsat skulle behandles efter gældende regler.
     
  • Lovforslaget om kompenserende marine virkemidler blev vedtaget af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet.
     
  • Lovforslaget om at samle myndighedskompetencen blev vedtaget af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Lisa Ryge Ioannou, Miljøministeriet, tlf. 24771226 e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email