Rapport om sundhedsforhold for naboer til husdyrbrug påviser behov for flere undersøgelser

Publiceret 11-12-2020

Aarhus Universitet har foretaget en gennemgang af de eksisterende videnskabelige undersøgelser af helbredseffekter af luftforurening hos naboer til husdyrbrug. Universitetet har nu offentliggjort studiet, og på baggrund af rapportens konklusioner har miljøminister, Lea Wermelin, bedt Miljøministeriet om at vurdere, hvilke nye undersøgelser, der er behov for, for at blive klogere på området.

Miljøminister, Lea Wermelin, besluttede i foråret efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen at igangsætte en fuldstændig gennemgang af de eksisterende videnskabelige undersøgelser af mulige sundhedsrisici for naboer til husdyrbrug.

Aarhus Universitet har nu udarbejdet et grundigt litteraturstudie, der gennemgår alle kendte undersøgelser, og offentliggjort studiet. Se det her 

Rapporten fokuserer på potentielle helbredsrelaterede effekter hos beboere med bopæl tæt på husdyrhold forårsaget af udsættelse for gasser (fx. ammoniak), bakterier, allergener og partikler, der stammer fra landbrugsdriften. Litteraturstudiet dækker undersøgelser fra lande, hvor der er husdyrproduktioner, der kan sammenlignes med danske forhold, og de vigtigste studier i gennemgangen er fra Holland, Tyskland, Danmark og USA. Der er fundet 60 studier, der belyser flere forskellige forhold og problemstillinger. Rapporten havde endvidere til formål at undersøge, om der er grundlag for at udarbejde en risikovurdering på baggrund af eksisterende viden. Litteraturstudiet konkluderer, at de eksisterende undersøgelser ikke giver grundlag for at foretage en egentlig risikovurdering.

-Jeg er optaget af, at danskerne kan føle sig trygge uanset om de bor i byen eller på landet. Det var derfor, jeg på baggrund af en række udenlandske undersøgelser, bad om at få undersøgt området,  hvilket nu er gjort. Rapporten viser, at der er behov for mere viden på området, siger miljøminister Lea Wermelin.

Behov for ny undersøgelse
Rapporten har ikke afsløret nye, væsentlige problemstillinger, men giver et godt overblik over den aktuelle viden på området. Der er ikke nogen af de undersøgte studier, der i sig selv giver grundlag for, at konkludere noget konkret om den nuværende regulering af området.

-Litteraturstudiet var første skridt på vejen. Nu ved vi, at der er behov for, at området belyses noget bedre, før vi kan træffe beslutninger om, hvorvidt, der eventuelt skal foretages justeringer af reguleringen af husdyrbrug. Det er vigtigt, at vi har et solidt grundlag af viden at stå på. Derfor har jeg bedt mit ministerie om at vurdere, hvilke undersøgelser, der er behov for og hvordan vi kan komme videre, siger Lea Wermelin.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver, Lisa Ioannou, tlf. 24771226, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email