Stor saltvandsindsprøjtning til kystbeskyttelsen i Danmark

Publiceret 10-12-2020

Kystbeskyttelsesprojekter ved Vadehavet, i Nordjylland og i Nordsjælland modtager støtte fra kystbeskyttelsespulje. Samtidig får puljen til kystbeskyttelse en stor saltvandsindsprøjtning, da regeringen med finansloven har aftalt med Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet at afsætte ekstra 350 mio. kr. i tilskudspuljen til kystbeskyttelse frem mod 2023.

Tilskudspuljen til kystbeskyttelse får nu vokseværk, samtidig med at første uddeling fra puljen er på vej til fem konkrete projekter, tre digeprojekter ved Vadehavet og to kystbeskyttelsesprojekter i henholdsvis Nordjylland og Nordsjælland. De fem projekter modtager samlet 39,1 mio. kroner i medfinansiering fra staten.

Samtidig vokser puljen som følge af aftalen om finansloven i 2021. Puljen var oprindeligt på to gange 40 mio. kr. i 2020 og 2021. Nu udvides puljen med nye 350 mio. kr. frem mod 2023. De bliver fordelt med ekstra 50 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i både 2022 og 2023. Samtidig skal tildelingskriterierne udvides, så flere kystbeskyttelsesprojekter i risikoområder rundt om i Danmark kan søge. 

- Danmark står over for udfordringer med voldsommere vejr og stigende havvand i fremtiden. Derfor skal vi i tide få kystbeskyttet til de klimaforandringer, vi allerede nu kan se og ved kommer. Sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet sikrer vi med finanslovsaftalen en saltvandsindsprøjtning til kystbeskyttelsen i hele landet. Samtidig er vi gået i gang med en national klimatilpasningsplan, så vi får set på alle oversvømmelseskilder. Allerede nu kommer tilskudspuljen for 2020 ud og gør gavn lokalt og med flere midler i de kommende år, kan endnu flere vigtige kystbeskyttelsesprojekter komme i gang, siger miljøminister Lea Wermelin.

Der blev med aftale om finansloven 2019 afsat en tilskudspulje på i alt 80,6 mio. kr. til kystbeskyttelse til fordeling i 2020 og 2021. Midlerne skulle hjælpe kommuner og digelag til at gennemføre nødvendige indsatser mod oversvømmelser og kysterosion.

Det vil være muligt for kommuner og digelag at søge midler igen i 2021 og de kommende år. 

Stor opbakning til mere kystbeskyttelse
- Storme og stormfloder kan forårsage ødelæggende og hundedyre skader på vores hjem. Allerede i 2014 forsøgte Enhedslisten af få etableret en national kystsikringsplan, da kystsikring ikke kun skal være for dem, der har råd til det. Derfor er jeg stolt af, at vi nu på finansloven har sørget for at flere kystsikringspenge kan tilkomme flere borgere, siger Mai Villadsen, klimaordfører fra Enhedslisten.

- Vi er glade for, at finanslovsaftalen får et markant grønt aftryk, og derved tager klimaforandringerne alvorligt. Effektiv kystsikring er vigtigt når vandstandene stiger, og stormene bliver kraftigere og hyppigere, og derfor er vi glade for at kunne sikre en styrket indsats på området, siger miljøordfører fra Alternativet, Torsten Gejl.

- Danmark har en fantastisk kystlinje, som vi skal passe på. Vilde storme og erosion skal ikke få vores strande til at forsvinde, vores stuer oversvømmet eller huse til at styrte i grus. Derfor er jeg stolt af, at vi nu sikrer flere midler til kystbeskyttelse, siger Zenia Stampe fra Radikale Venstre.  

-Med den historisk grønne finanslov får vi ryddet op i de største generationsforureninger, vi får mere vild natur, og vi gør også vores kyster mere robuste mod klimaforandringerne. Det er jeg rigtig glad for. Vi ser frem til, når vi skal forhandle en samlet plan for klimatilpasning som på én gang langtidssikrer byer, boliger og erhverv mod både monsterregn og hav- og grundvandsstigninger, samtidigt med at vi forbedrer natur og biodiversiteten, og fastholder den frie adgang til strandene, siger Signe Munk fra SF.

- Danskerne skal kunne sove trygt om natten, også når det stormer. Vi har set storme, der har ædt store dele af vores strande og kyster. Vi har set oversvømmede huse og haver på grund af forhøjede vandstande i for eksempel Roskilde Fjord. Det kalder på en ambitiøs politik på området. Det sikrer vi med en national klimatilpasningsplan og midler til kystbeskyttelse nu, udtaler miljøordfører fra Socialdemokratiet, Mette Gjerskov.

Tal og fakta:

 • Med aftale om finansloven for 2019 blev der afsat en samlet tilskudspulje på 80,6 mio. kroner i finansårene 2020 og 2021 til medfinansiering af diger ved Vadehavet og kommunale helhedsløsninger i områder, hvor risikoen for kysterosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016.
 • På finansloven for 2021 afsættes yderligere 350 mio. kr. til puljen fordelt med 50 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023.
 • Derudover vil tildelingskriterierne for puljen blive udvidet, så flere kystbeskyttelsesprojekter kan søge tilskudspuljen.
 • I 2020 er der modtaget ni ansøgninger i første ansøgningsrunde, og der er samlet ansøgt om i alt 290,3 mio. kr. Kystdirektoratet har vurderet ansøgningerne, jf. Bekendtgørelse nr. 982 af 24. juni 2020 om tilskud til diger og anden kystbeskyttelse.
 • Den samlede puljesum, der bevilliges i 2020, beløber sig til kr. 39,1 mio.
 • De fem projekter, der er bevilget tilskud, er:
  - Kirkeby Diges Nordre Fløjdige, ansøger er Havneby Digelag
  - Juvre Dige ved Prielen, ansøger er Juvre Digelag
  - Juvre Dige ved Rømø, ansøger er Digelaget vedrørende Rømø Juvre Dige
  - Nordkystens Fremtid, ansøger er Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune
  - Sandfodring i Hjørring Kommune, ansøger er Hjørring Kommune
 • Der er en ansøgningsrunde til den samlede pulje til kystbeskyttelse til 90,8 mio. kr. i 2021.

Kontakt

Presserådgiver i Miljøministeriet, Nina Maria Klok, 24 96 81 57, Obfuscated Email

Områdechef i Kystdirektoratet, Ane Høiberg Nielsen, 91 33 84 30, Obfuscated Email  

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email