Trecifret millionbeløb afsat til oprensning af generationsforureninger som Høfde 42 og Kærgård Klitplantage

Publiceret 06-12-2020
Regeringen har sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet i forbindelse med finansloven indgået aftale om at afsætte i alt 630 mio. kr. til at oprense nogle af de største forureninger i Danmark. Nu rydder vi op efter fortidens synder, siger miljøminister Lea Wermelin.

Publiceret 6. december 2020

Nu skal der ryddes op efter tidligere tiders kemiproduktion og de virksomheder, der har forurenet naturen og jorden. Der er 10 generationsforureninger i Danmark. De er kendetegnet ved at være ekstraordinært store jordforureninger, som er efterladt i en tid med en lempeligere miljøregulering, end vi har i dag. 

Håndtering og rensning af de store generationsforureninger er en prioritet i forståelsespapiret mellem regeringen, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten. Med aftalen der nu er indgået, bliver der taget hånd om en række af forureningerne. 

- Med finanslovsaftalen kan vi nu oprense en række af Danmarkshistoriens største forureninger. Jeg har selv besøgt flere af områderne og talt med de lokale ildsjæle, som igennem mange år har kæmpet for at rydde op efter fortidens synder. Det er virkelig en stor dag, at vi får fjernet de giftige stoffer og farlige kemikalier ved blandt andet Høfde 42, Kærgård Klitplantage og Himmark Strand. Det er jeg utrolig glad for, siger miljøminister Lea Wermelin.

Regeringen er sammen med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet blevet enige om at afsætte 50 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i 2022, 155 mio. kr. i 2023, 150 mio. kr. i 2024 og 175 mio. kr. i 2025 til regionernes opgave med at håndtere generationsforureningerne.

Fordelingen af midlerne vil tage udgangspunkt i regionernes samlede plan for prioritering af indsatsen, som miljøministeren i 2019 bad regionenerne om at lave, for at få et fagligt beslutningsgrundlag. Der er blandt aftaleparterne enighed om, at forureningerne ved Himmark Strand, Kærgård Klitplantage, det tidligere Grindstedværket, Høfde 42 og Cheminovas gamle fabriksgrund skal prioriteres. 

Nu tages der hul på en opgave, der har ventet i generationer 

”Finansiering til oprensning af generationsforureningerne er vigtigt for vores miljø, og herudover er det godt for beskæftigelsen at igangsætte oprensningen nu. Jeg håber også på, at Danmark kan vise resten af verden, hvordan man bedst muligt kan håndtere store jordforureninger, og vi derved får udviklet noget teknologi og know-how, der kan eksporteres til andre steder i verden”, siger miljøordfører fra Radikale Venstre, Zenia Stampe.

”Kampen for at fjerne generationsforureningerne er en hjertesag for SF og det har været et hovedkrav fra os at der skulle sættes penge af på finansloven til at starte oprensningen af de store giftgrunde. Det er helt fantastisk at vi nu står med en finanslov, som sikrer 630 mio. kr. til oprensning af flere af generationsforureningerne, herunder giftdepotet ved Høfde 42. Det er en kæmpe sejr for os og de mange borgere, som har krævet politisk handling i årevis,” siger Signe Munk, SF.

“Jeg er simpelthen så glad for, at vi nu for alvor skal i gang med oprensningen af generationsforureningerne, for vi kan ikke være bekendt at efterlade den byrde til kommende generationer”, siger miljøordfører fra Enhedslisten, Mai Villadsen.
 
”Alternativet er tilfredse med, at vi er med til at sætte den grønne dagsorden. Med aftalen kan vi få sat gang i oprydningen af de store jordforureninger i Danmark, som er et kæmpe problem. Hvis vi ikke gør noget ved jordforureningerne, vil de udgøre et stort problem i mange generationer fremover”, siger Alternativets miljøordfører Torsten Gejl.

”Det er helt afgørende, at vi har fået lavet en plan, så vi kan se, hvordan vi skal gribe den store og komplekse opgave med at rydde generationsforureningerne op. Nu kan arbejdet gå i gang”, udtaler miljøordfører fra Socialdemokratiet, Mette Gjerskov.

Læs den samlede aftale om finansloven for 2021
 

Fakta:

  • Generationsforureningerne opstod i 50’erne og 60’erne, da man gravede industriens affald ned eller hældte urenset spildevand i naturen, uden at kende konsekvenserne.
  • Det er regionernes opgave at håndtere generationsforureningerne og regionernes prioritering af indsatsen er udgangspunktet for fordelingen af midlerne.
  • Regionerne har udpeget 10 generationsforureninger: Kærgård Klitplantage, Det tidligere Grindstedværket, Himmark Strand, Høfde 42, Cheminovas gl. fabriksgrund, Cheminovas nuværende fabriksgrund (Rønland), Naverland 26A-B, Lundtoftevej 150, Vestergade 5 og Collstrupgrunden (Hillerød).
  • Regeringen, SF, Enhedslisten, Radikale Venstre og Alternativet har indgået aftale om at afsætte i alt 630 mio. kr. til at påbegynde håndteringen af generationsforureninger
  • Der er afsat 50 mio. kr. i 2021, 100 mio. kr. i 2022, 155 mio. kr. i 2023, 150 mio. kr. i 2024 og 175 mio. kr. i 2025.


Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Nina Maria Klok, Miljøministeriet, tlf. 24968157 e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email