Wermelin: Der skal skub i den cirkulære økonomi

Publiceret 08-12-2020

Miljøminister Lea Wermelin sender nu en helt ny handlingsplan for cirkulær økonomi i høring. Med planen sætter regeringen mål om at sikre mindre affald og bedre udnyttelse af vores naturressourcer. Vi laver et vigtigt paradigmeskifte fra affaldspolitik til cirkulær økonomi, understreger miljøministeren.

Vi skal væk fra ”brug og smid væk-samfundet”. Vi skal designe og forbruge smartere. Vi skal genbruge og genanvende langt mere. Det gør miljøminister Lea Wermelin nu helt klart.  Derfor sender hun regeringens ’Handlingsplan for cirkulær økonomi’ i høring. Planen beskriver den danske politik for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032. Planen indeholder i alt 126 initiativer, der skal omstille Danmark til en cirkulær økonomi.

Cirkulær økonomi handler om at bevare produkter og materialer i kredsløb og udnytte deres værdi så længe som muligt. Hver gang der bliver produceret nyt, medfører det markante CO2-udledninger. Det kræver en masse energi og naturressourcer at producere vores cowboybukser, mælkekartoner og telefoner. Derfor skal vi designe og forbruge smartere, og så lidt som muligt skal ende som affald i en forbrændingsovn.

- I Danmark har vi et par kedelige rekorder. Vi er det land i Europa med mest husholdningslignende affald pr. indbygger – ca. 800 kg om året. Vores forbrug sætter også store aftryk på kloden. Faktisk ville det kræve omkring fire jordkloder, hvis alle skulle leve, som vi gør i Danmark. Det er uholdbart, og vi skal bruge vores naturressourcer smartere og mere ansvarligt, hvis vi vil overlevere en grønnere fremtid til vores børn og børnebørn, siger miljøminister Lea Wermelin.

Mindre affald og mere genanvendelse
Tidligere regeringer har lavet særskilte planer for forebyggelse og håndtering af affald. Med Handlingsplan for cirkulær økonomi sammentænkes indsatserne for den cirkulære værdikæde for første gang – fra design og forbrug til affaldshåndtering. Planen indebærer blandt andet, at regeringen vil give virksomhederne bedre rammer til at satse på bæredygtigt design og cirkulære forretningsmodeller. Staten skal sikre cirkulære indkøb ved for udvalgte produktgrupper at købe ind på baggrund af de laveste totalomkostninger i produktets levetid, og ikke kun indkøbsprisen. Og vi skal alle bidrage til at sortere vores affald, så vi kan genanvende langt mere.

- Vi står midt i en klima- og naturkrise. Her er omstillingen til en cirkulær økonomi helt afgørende. Affald skal først og fremmest undgås, og det, der kan genanvendes, skal ikke gå op i røg. Danmark skal helt i front på den cirkulære dagsorden, og her kan vi alle gøre en forskel. Det offentlige, virksomhederne og hver enkelt af os. Det er målet med handlingsplanen, siger miljøminister Lea Wermelin.

Handlingsplanen er i høring frem til den 9. februar 2021.

Fakta:

 • Handlingsplan for cirkulær økonomi beskriver den danske politik og de konkrete indsatser ud fra den cirkulære værdikæde, fra design og forbrug til affaldshåndtering, hvorfra naturressourcerne føres tilbage i nye produkter og materialer.
   
 • Handlingsplan for cirkulær økonomi er i høring frem til den 9. februar 2021. Planen beskriver den danske politik for forebyggelse og håndtering af affald for 2020-2032 og udgør dermed efterfølgeren til Danmark uden affald I og II, der udkom i 2014/15.
   
 • Handlingsplanen sætter fokus på tre områder, hvor miljø- og klimabelastningen er særligt stor: biomasse, byggeri og plastik.
   
 • Planen indeholder i alt 126 initiativer, hvoraf mange indgår i den politiske aftale om Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra juni 2020. Derudover indgår en række initiativer fra bl.a. Strategi for offentlige grønne indkøb (november 2020), Plastikhandlingsplanen (december 2018) og Strategi for cirkulær økonomi (september 2018) samt implementeringen af affaldsdirektiverne og engangsplastikdirektivet, der blev vedtaget i 2018 og 2019.
   
 • Ifølge FN er udvinding og forarbejdning af naturressourcer skyld i ca. halvdelen af den globale udledning af drivhusgasser og over 90 pct. af det globale tab af biodiversitet.
   
 • Omstillingen vil samtidig bidrage til regeringens ambitiøse mål om at reducere de nationale CO2-udledninger med 70 pct. i 2030.

Læs faktaark om handlingsplanen her.

Læs handlingsplanen på høringsportalen her.

Yderligere oplysninger:
Nina Maria Klok, presserådgiver i Miljøministeriet på tlf. +45 24 96 81 57 eller Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email