Fødevareministeren vil kompensere trængte Østersø-fiskere

Publiceret 27-02-2020

Lave kvoter på torsk og sild udfordrer fiskere i Østersøen økonomisk. Minister skaffer derfor ti mio. kr. til kompensationsordning.

Fiskere i Østersøen er på baggrund af årets væsentligt reducerede kvoter for sild og torsk hårdt udfordret på deres indtjening. Danmarks kvoter endte ved forhandlingerne i EU med, at torskekvoten blev reduceret med 60 procent og sildekvoten med 65 procent, fordi torske- og sildebestandene i øjeblikket svinder ind, uden at biologer kan komme med en entydig forklaring på det.

Fødevareminister Mogens Jensen kommer nu de trængte fiskere i møde med en ramme på i alt ti mio. kr., hvorfra fiskerne kan søge om tilskud fra i år.

- Jeg har stor forståelse for fiskernes situation i Østersøen, hvor det kan være umuligt at planlægge sin økonomi på basis af svindende fiskebestande. Derfor kommer vi nu med denne håndsrækning til fiskerne, som i løbet af i år kan søge om et større eller mindre beløb for at få styr på økonomien, siger minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling, Mogens Jensen.

- Færre torsk og sild har ramt vores fiskere i Østersøen hårdt, og mange har taget fat i mig og fortalt om deres pressede økonomi. Men fiskeri er en del af Bornholms DNA, og derfor er jeg glad for, at vi nu giver fiskerne en hjælpende hånd. Samtidig skal vi selvfølgelig arbejde på at forbedre Østersøens miljøtilstand, så fiskebestandene får det bedre. Natur og erhverv skal gå hånd i hånd, siger miljøminister Lea Wermelin.

De ti mio. kr. bliver nu lagt i en kompensationsordning, der bliver oprettet som en de minimis-ordning efter EU-regler. Det betyder, at en virksomhed kan modtage flere forskellige beløb over tre år, som samlet ikke må overstige 223.000 kroner.

- Nu er pengene til kompensationsordningen kommet på plads. Herefter skal selve ordningen skrues bedst muligt sammen, så den bliver relevant for så mange som muligt. Dette arbejde inddrager jeg naturligvis fiskeriorganisationerne i for at få den bedst mulige ordning etableret, understreger ministeren, der forventer, at ordningen vil åbne i løbet af foråret.

FAKTA:

  • Kvoterne for den vestlige Østersø i 2020 blev 3.806 ton for torsk og 3.150 ton for sild. Dette er en reduktion af torskekvoten med 60 procent og sildekvoten med 65 procent i forhold til året før.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Tania Glud, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 24 21 62 40, mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email