Miljøministeren: Cigaretskod skal ikke ende i den danske natur

Publiceret 01-07-2020

Mange af os skal i år holde sommerferie under velkendte himmelstrøg og i vores unikke danske natur. Derfor opfordrer miljøminister Lea Wermelin nu til at huske på, at cigaretskod er affald, der ikke bør ende i naturen. Cigaretskod indeholder både mikroplast, giftstoffer og tungmetaller, der kan gøre skade på vores miljø. 1. juli 2020 afslører ministeren en ”skod-installation” på Amager Strandpark, der skal synliggøre problemet.

En, to, tre, mange. Når man først får øje på de små cigaretskod, så er de over det hele på gader, stræder og i naturen. Cigaretskod er den type af affald, man finder mest af i Danmark.  Det estimeres, at flere millioner af skod hvert år bliver smidt i naturen og i byerne. 

-  Cigaretskod er plastik, og det er dem, vi finder allermest i vores natur - allevegne. Når de smides i naturen bliver de til mikroplast, som ikke bare forsvinder. Cigaretskod indeholder også giftstoffer og tungmetaller, der kan gøre skade på vores miljø. Skod hører derfor ikke til i naturen. Det er affald, som skal i skraldespanden, og derfor skyder vi nu sommerkampagnen i gang om et skodfrit Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Lad naturen være natur – og ikke skraldespand
Cigaretfiltre indeholder plastikmaterialet cellulose acetat, der i naturen langsomt bliver nedbrudt til mikroplast. Skoddene forsvinder altså ikke, men ender i stedet som små stykker plastik. 
For at gøre opmærksom på problemet med cigaretskod, og de materialer skod er fremstillet af, igangsætter miljøministeren sommerkampagnen ”#skodfritdanmark”. 

Kampagnen skydes i gang den 1. juli 2020 på Amager Strandpark, hvor en installation med 30 store skod henover sommeren skal minde os om, at cigaretskod ikke hører til i naturen. Opfordringen går ud til de mange danskere, der i år skal nyde den unikke danske natur lidt ekstra, når sommerferien skal holdes på de danske strande og i de grønne skove.  

Forureneren skal betale
Fremadrettet skal tobaksproducenterne tage mere ansvar for deres produkter – også når de er blevet til affald. På tværs af hele EU indføres et oprydningsansvar for tobaksprodukter. Oprydningsansvaret betyder, at tobaksproducenterne fremadrettet skal betale for oprydning af cigaretskod i naturen, skal mærke deres produkter med indhold af plastik og betale for information til forbrugerne om de negative konsekvenser ved at smide cigaretskod i naturen

- Naturen har brug for vores hjælp til at være natur – og ikke skraldespand. Vi har alle et ansvar for at lade være med at smide affald i naturen. Men tobaksindustrien skal også på banen og tage ansvar for, at cigaretskoddene i stor stil ender som skrald i naturen. Tobaksindustrien skal betale for, at der bliver ryddet op – det er kun rimeligt, at det er forureneren, der betaler, siger miljøminister, Lea Wermelin. 


Fakta om kampagnen ”Et skodfrit Danmark”

  • Kampagnen igangsættes d. 1. juli 2020 på Amager Strandpark.
  • På Amager Strandpark er der opsat 30 store cigaretskod i træ, der skal anskueliggøre, hvor stort problemet er med henkastede cigaretskod i den danske natur.
  • Installationen med de store skod skal stå på Amager Strandpark hele juli måned. Efterfølgende kan andre strande eller naturarealer få den på besøg.  
  • I løbet af sommeren vil Miljø- og Fødevareministeriet dele facts om skod i naturen og gode råd til at undgå det på de sociale medier.
  • Kampagnen kører under navnet #skodfritdanmark 


Fakta om cigaretskod

  • Cigaretskod er antalsmæssigt den største fraktion af henkastet affald i Danmark. 
  • Cigaretfiltre indeholder plastikmaterialet cellulose acetat. Efter 5-10 år nedbrydes skodderne til mikroplast, dvs. de forsvinder ikke. Cigaretskod smidt i naturen kan også afgive tungmetaller som bly og cadmium, tjærestoffer og nikotin.
  • Foreløbige analyser indikerer, at cigaretskod henkastet i naturen nemt kan ende i alle former for marine miljøer og udgøre en miljørisiko for vandkvaliteten, ligesom cigaretskod kan afgive stoffer, som kan påvirke marine organismer.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver i Miljø- og Fødevareministeriet, Nina Maria Klok, tlf. +45 24 96 81 57, e-mail. Obfuscated Email