Dansk værft vinder udbud om miljøskibe

Publiceret 30-06-2020

Miljøstyrelsen har i dag offentliggjort, at Faaborg Værft A/S har vundet udbuddet om ombygning af Miljøstyrelsens to miljøskibe Sif og Frigg. De skal overvåge det marine miljø i de indre danske farvande fra 2021.

Nu bliver Danmarks marine overvågning opdateret med to ombyggede skibe. Skibene Sif og Frigg, som i dag ligger i Svendborg havn, skal ombygges i Faaborg.

- Jeg er glad for, at udbuddet om miljøskibene nu er afsluttet, så skibene snart kan komme i gang med overvågning af det marine miljø. Tilstanden i vores fjorde og havmiljø er presset, og miljøovervågningen spiller en vigtig rolle, som en del af udgangspunktet for vores indsatser, siger miljøminister Lea Wermelin.

Et uskønt forløb
De to aluminiumskatamaraner er oprindeligt købt i England i 2015. Men de skal ombygges og forlænges, før de kan komme i brug. Blandt andet skal der nyt motorsystem i skibene, og der skal indrettes overnatningsfaciliteter.

Der har været gennemført hele tre udbud om miljøskibene i 2018, 2019 og 2020. I det første udbud i 2018 havde det endelige tilbud en væsentlig højere pris end den daværende udmeldte ombygningsramme, og Miljøstyrelsen måtte annullere udbuddet. Ved genudbuddet i 2019 var der ved en fejl stillet uhensigtsmæssigt høje krav til garantistillelse, som Kammeradvokaten tog det fulde ansvar for. 

Den 2. marts 2020 offentliggjorde Miljøstyrelsen det tredje EU-udbud om ombygning af miljøskibene. I forlængelse heraf blev fem danske værfter prækvalificeret, og alle fem værfter gav et endeligt tilbud inden fristen udløb den 17. juni 2020. Miljøstyrelsen og eksterne rådgivere har gennemgået og vurderet de indkomne tilbud, som Faaborg Værft A/S endte med at vinde. 

- Udbuddet om miljøskibene har mildest talt været en uskøn omgang med alt for mange problemer undervejs, og nogle miljøskibe som ikke har kunnet tages i brug. Men nu kan ombygningen endelig gå i gang Jeg vil ikke lægge skjul på, at forløbet virkelig har ærgret mig, siger Lea Wermelin.

I dag varetages opgaven med indsamling af data i havområderne af tre mindre, ældre skibe. De fortsætter arbejdet indtil miljøskibene Sif og Frigg er ombygget.

Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside

Yderligere information:

For oplysninger om resultat og udbud kontakt: kontorchef Morten Jepsen, Miljøstyrelsen, tlf. 22 10 71 18, e-mail: Obfuscated Email

Pressesekretær Rune Gleerup, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 91 33 47 66, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email