Der skal bruges færre af de mest klimaskadelige gasser

Publiceret 23-06-2020

De skadelige, fluorholdige drivhusgasser (F-gasser), som findes i blandt andet køleanlæg, skal reduceres. Det er en del af klimahandlingsplanen, som er aftalt mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet.

Køle- og højspændingsanlæg kan indeholde gasser, som er op til 24.000 gange kraftigere end CO2. Slipper de ud, er de derfor ekstremt klimaskadelige. Derfor vil regeringen og et bredt flertal i Folketinget nu reducere brugen af dem som et led i klimahandlingsplanen.

- Vi står midt i store klimaforandringer, som kommer til at påvirke os alle sammen. Regeringen har en meget ambitiøs målsætning om at sænke udledningen af drivhusgasser med 70 procent i 2030, og så nytter det ikke, at vi fylder meget kraftige klimagasser i vores køleanlæg, som potentielt bidrager til at varme kloden op. Derfor vil vi forhøje afgifterne og sætte en grænse for hvor stor klimapåvirkning, gasser i nye køleanlæg må have, siger miljøminister Lea Wermelin.

Indsats på to ben
De såkaldte HFC-gasser bruges især i køleanlæg, mens svovlhexafluorid (SF6), findes i højspændingsanlæg. HFC-gasser er typisk mellem 1.000-4.000 gange mere klimaskadelige end CO2, mens SF6 er ca. 24.000 gange kraftigere end CO2.

Indsatsen kommer til at gå på to ben: For det første bliver afgiften på gasserne justeret, så den kommer på linje med CO2-afgiften. For det andet må nye køleanlæg fremover indeholde mindre HFC-gas end hidtil. Den nye grænse fastsættes på baggrund af klimaeffekten af den aktuelle gas.

- På den måde fremmer vi brugen af naturlige kølemidler som f.eks. CO2, og det vil samtidig øge incitamentet til at vælge de mest klimavenlige kølemidler På lang sigt vil vores initiativ samtidig spare penge, fordi de klimavenlige alternativer til HFC-gasser er både billigere og ofte mere energieffektive, siger Lea Wermelin.
 
HFC-gasser er under afvikling både i EU og globalt, men ved at handle allerede nu bliver effekten af udfasningen fremrykket, og klimaet spares for ca. 200.000 ton CO2 ækvivalenter frem til år 2030.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Rune Gleerup, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9133 4766, e-mail: Obfuscated Email

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email