Miljøminister: Grønt lys til kystbeskyttelse i Jyllinge Nordmark

Publiceret 24-06-2020

Miljøminister Lea Wermelin imødekommer nu Roskilde og Frederikssund Kommunes ansøgning om at afskære klageadgangen for det planlagte kystbeskyttelsesprojekt i Jyllinge Nordmark.

Danmark vil i fremtiden stå over for større udfordringer med voldsommere vejr og stigende vandstande. Miljø- og Fødevareministeriet har vurderet, at Roskilde og Frederikssund Kommuner i deres ansøgning har dokumenteret og redegjort for, at forudsætningerne for at kunne afskære klageadgangen er opfyldt. Miljøminister Lea Wermelin har derfor givet Roskilde og Frederikssund Kommune tilladelse til at afskære klageadgangen for det planlagte kystbeskyttelsesprojekt. Det skal beskytte de mange grundejere i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg mod forhøjet vandstand og stormflod.

- Afgørelsen om at afskære klageadgangen er et skridt på vejen mod, at nattesøvnen sikres for de mange borgere i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg, der konstant går rundt og frygter næste stormsæson. Vejen er nu banet for, at Roskilde og Frederikssund Kommune kan træffe afgørelse om kystbeskyttelsesprojektet og komme i gang med anlægsarbejdet. Med ændringen af kystbeskyttelsesloven har vi fjernet en af barriererne for, at kommuner har kunnet komme i mål med store og vigtige projekter, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Forude venter nu arbejdet med bl.a. at anlægge over 2 km diger, der skal beskytte de 501 ejendomme i området.

National plan for klimatilpasning
Udfordringerne med stigende vandstande og øget nedbør er ikke løst med ændringen af kystbeskyttelsesloven. Derfor vil regeringen arbejde på at understøtte kommunerne i forhold til håndtering af udfordringerne med mere vand fra alle sider. Klimatilpasning er en kompleks størrelse, og den gode klimatilpasningsløsning er helhedsorienteret og langsigtet. 

- En lovændring løser langt fra alle de udfordringer med vand, vi står overfor i fremtiden. Regeringen vil derfor også lave en samlet klimatilpasningsplan. Det er vigtigt, at kommunerne får de rigtige redskaber til at etablere helhedsorienterede og langsigtede tiltag mod klimaforandringerne, siger Lea Wermelin. 

Fakta:

  • Der blev i december 2019 indgået en stemmeaftale mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance om at ændre kystbeskyttelsesloven og øvrige love i tilknytning hertil. Lovændringen trådte i kraft 22. maj 2020.
  • Med lovændringen kan miljøministeren og erhvervsministeren fremover afskære klageadgangen, så vigtige kommunale kystbeskyttelsesprojekter ikke bliver unødigt forsinkede af klager.  
  • Miljøministeren har behandlet og imødekommet Roskilde og Frederikssund Kommunes ansøgning om afskæring af klageadgang d. 24. juni 2020.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Rune Gleerup, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 91 33 47 66, e-mail: Obfuscated Email
Områdechef Hans Erik Cutoi-Toft, Kystdirektoratet, tlf.: 25 41 97 61, e-mail: Obfuscated Email

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email