Miljøminister: Ny handleplan skal rydde op i Danmarks havbrug

Publiceret 24-06-2020

Miljøminister Lea Wermelin vil stramme op på havbrugsområdet med ny handleplan. Et digitalt indberetningssystem, præcise krav til miljødokumentation og et mere effektivt miljøtilsyn med Miljøstyrelsen i spidsen skal sikre klare rammer om sektoren.

Upræcise indberetninger, gamle vejledninger og uklare krav til driftsjournaler. I december 2019 tegnede en rapport fra Miljø- og Fødevareministeriet et mudret billede af miljøtilsynet med Danmarks 19 havbrug. Nu har miljøminister Lea Wermelin lanceret en ny handleplan, der skal komme problemerne til livs.

- Der har længe ikke været styr nok på havbrugsområdet. Det er på tide, at vi får ryddet op og sikret et effektivt tilsyn med havbrugene. Derfor præsenterer jeg i dag en ny handleplan, der skal sikre klare og faste rammer for, hvilke miljøkrav havbrugene skal leve op til. Vi skal være et grønt foregangsland – også når det gælder fiskeopdræt, siger miljøminister Lea Wermelin.

Fire spor
Handleplanen rummer fire hovedspor. Først og fremmest skal miljøgodkendelser og miljøtilsyn samles hos Miljøstyrelsen. Derudover skal kravene til driftsjournaler og indberetninger ensrettes, vejledningerne på havbrugsområdet skal opdateres, og så skal der indføres et digitalt indberetningssystem på havbrugsområdet. 

Miljøministeren har drøftet sagen med Folketingets partier. Et flertal i Folketinget bakker op om handleplanen. 

- Det Radikale Venstre kan klart støtte, at der kommer bedre styr på administrationen af havbrugene. Når vi stiller krav til landbruget om, at de skal nedbringe deres udledninger, må det være rimeligt, at havbrug også er omfattet af krav, der bliver effektivt kontrolleret, siger Det Radikale Venstres miljøordfører Zenia Stampe.

- I SF støtter vi, at der kommer bedre styr på det miljømæssige tilsyn med havbrugene, så længe de stadig findes. Skiftende regeringer har simpelthen gjort for lidt på dette område. Udledningerne fra havbrugene sker jo direkte og uden rensning til havet, og de er derfor en kronisk forurenende blindtarm. I SF ser vi dem faktisk gerne afviklet til fordel for opdræt på land i recirkulerende anlæg med rensning og udnyttelse af næringsstofferne i vandet, siger SF’s naturordfører Anne Valentina Berthelsen. 

- Enhedslisten har længe efterspurgt en opstramning af tilsynet med havbrugene. Det er en sektor, hvor der er behov for at rydde op. For Enhedslisten er det afgørende, at vi først og fremmest passer på vores sårbare naturbeskyttede områder, og derfor ser vi nu frem til en effektiv indsats fra Miljøstyrelsen, så habitatdirektivet overholdes, siger Enhedslistens fødevare- og fiskeriordfører Søren Egge Rasmussen.

- De konservative kan støtte handleplanen i forhold til havbrugene. Det er vigtigt både af miljøhensyn og konkurrencehensyn, at alle virksomhedstyper har et effektivt tilsyn med, at de overholder deres miljøkrav. Der er rigtig mange gode grunde til, at vi beskytter vores hav- og vandområder godt. Det handler både om natur, miljø, fiskeri og turisme, siger Det Konservative Folkepartis miljøordfører Mette Abildgaard.

 - Alternativet bakker op om handleplanen over for havbrug. Der er på tide, at der kommer bedre styr på dette område. Det er vigtigt, at havbrugene ikke belaster havmiljøet, hvor vi skal gøre noget ekstra for at beskytte naturen, siger Alternativets miljøordfører Torsten Gejl.

- Vi skal passe på vores vandmiljø. Derfor er det vigtigt, at vi har tillid til, at miljøtilsynet foregår på en ordentlig måde, og at miljøkravene overholdes. Nu strammer vi grebet. Havbrugene skal dokumentere, at de lever op til kravene, og det bliver nemmere for myndighederne at kontrollere, at reglerne følges, siger Socialdemokratiets miljøordfører Mette Gjerskov.

Fakta: Det indeholder handleplanen 

  • Miljøgodkendelser og miljøtilsyn med havbrug samles i Miljøstyrelsen 
   • I fremtiden bliver det Miljøstyrelsen, der udsteder miljøgodkendelser til havbrugene og fører tilsyn med disse godkendelser. I dag er opgaven delt mellem Miljøstyrelsen og 7 kommuner. Miljøstyrelsen udsteder i forvejen placeringstilladelser til havbrugene. På den måde samles viden og kompetencer ét sted, samtidig med at ressourcerne bruges bedst muligt. 
  • Et mere effektivt miljøtilsyn med havbrugene 
   • Grundlaget for miljøtilsynet med havbrugene skal gøres bedre. Det sker bl.a. ved at ensrette og opdatere kravene til driftsjournaler og indberetninger fra havbrugene. Det er ikke muligt direkte at måle udledningerne fra havbrugene, tilsynsmyndighederne er derfor afhængige af produktionsoplysninger for at kunne beregne havbrugenes miljøbelastning. 
  • Vejledninger skal opdateres 
   • Vejledninger på havbrugsområdet skal opdateres. Miljø- og Fødevareministeriet vejleder om muligheden for at gribe ind i forhold til havbrug, der ikke har klare vilkår om antibiotika og biocider i deres tilladelser. 
  • Digital indberetning 
   • Der udvikles et digitalt indberetningssystem som havbrug og dambrug kan bruge, når der indberetter til Miljø- og Fødevareministeriet. Havbrugene skal i dag indberette til flere systemer. Når indberetningerne ligger i samme system og ligger på digital form, kan oplysningerne nemmere bruges i tilsynsarbejdet. 

Læs handleplanen her

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Rune Gleerup, Miljø- og Fødevareministeriet, 9133 4766, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email