Presseinvitation: Miljøministeren besøger Jyllinge Nordmark

Publiceret 18-06-2020

Roskildes borgmester Tomas Breddam har inviteret miljøminister Lea Wermelin til Jyllinge Nordmark. Roskilde og Frederikssund Kommuner ønsker at bruge den nye mulighed i kystbeskyttelsesloven til at forhindre yderligere forsinkelser af kystbeskyttelsesprojektet i Jyllinge Nordmark.

Danmark vil i fremtiden stå over for større udfordringer med voldsommere vejr og stigende vandstande. Derfor har kommunerne brug for at styrke kystbeskyttelsen. 
Miljøminister Lea Wermelin besøger fredag den 19. juni Jyllinge Nordmark, hvor Roskilde og Frederikssund Kommuner etablerer et fælleskommunalt kystbeskyttelsesprojekt, der skal beskytte de mange grundejere i Jyllinge Nordmark og Tangbjerg mod forhøjet vandstand og stormflod.

Projektet er det første eksempel på, hvad den nylige ændring af kystbeskyttelsesloven kan komme til at betyde for beboere i udsatte områder og de kommuner, der ønsker at beskytte dem. Med lovændringen kan miljøministeren og erhvervsministeren på baggrund af ansøgning fra en kommune afskære klageadgangen, så vigtige kommunale kystbeskyttelsesprojekter ikke bliver unødigt forsinkede af klager. Lovændringen havde bred opbakning i Folketinget, da den blev vedtaget i maj måned. 

Roskilde og Frederikssund Kommuner har ansøgt om at bruge den nye mulighed i kystbeskyttelsesloven i Jyllinge Nordmark. Miljø- og Fødevareministeriet behandler ansøgningen fra kommunerne og et udkast til afgørelse er sendt i høring. Høringsfristen udløber den 19. juni 2020. 

Tid og sted:
Fredag den 19. juni kl. 13-14
Mødestedet er ved byggepladsen for enden af Marskvænget, Jyllinge Nordmark.

Pressen er velkommen

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Rune Gleerup, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9133 4766, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email