Nu bliver det lettere at lave kystbeskyttelse

Publiceret 14-05-2020

Kritisk kystbeskyttelse skal ikke gå i stå på grund af klager. Folketinget har netop tredjebehandlet lovslag fra miljøminister Lea Wermelin, som skal sikre, at større kystbeskyttelsesprojekter ikke trækker unødigt i langdrag.

Store kystbeskyttelsesprojekter risikerer at gå i stå på grund af klager. I dag kan klagesager f.eks. blokere for anlæg af et dige, og det kan få store konsekvenser for de berørte borgere, der ikke kan få beskyttet deres ejendom. 

Regeringen og en bred vifte af Folketingets partier er enige om at ændre kystbeskyttelsesloven, planloven og miljøvurderingsloven. Kommuner får dermed – i helt særlige tilfælde – mulighed for at søge om lov til at fjerne klageadgangen, når der gives tilladelse til større kystbeskyttelsesprojekter. 

- Danmark vil i fremtiden stå over for større udfordringer med voldsommere vejr og stigende vandstande. Derfor skal vi sætte ind på mange områder, og vi vil lave en samlet plan for klimatilpasning. Lovændringen her hjælper kommuner med at beskytte borgere mod oversvømmelser fra havet i store projekter, hvor tid er afgørende. Jeg er glad for, at der er bred opbakning til forslaget, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Omfatter større projekter
Lovforslaget er en udmøntning af en stemmeaftale, der blev indgået mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale, SF, Konservative, Alternativet og Liberal Alliance i december 2019.

Det bliver forsat muligt at klage over tilladelser til kystbeskyttelse, og ændringen omfatter alene såkaldte kommunale fællesprojekter. Det er større kystbeskyttelsesprojekter, der gennemføres for en længere kyststrækning/et større område i et samarbejde mellem berørte grundejere og den eller de lokale kommuner.

- Når der skal etableres større kystbeskyttelsesprojekter kan vejen være lang. Især projekter, der beskytter mange grundejere mod oversvømmelser på én gang. Nu giver vi kommunerne et større spillerum og mulighed for hurtigere at komme i gang. Enkelte klager må ikke kunne forhale processen og forhindre beskyttelsen af de mange – som vi har set eksempler på i f.eks. Roskilde Kommune. Borgerne skal kunne sove trygt om natten, også når det stormer, siger miljøordfører for Socialdemokratiet Mette Gjerskov.

- Områderne omkring Roskilde Fjord bliver igen og igen ramt af oversvømmelser. Det skaber utryghed for beboerne. Derfor prioriterer vi et kystsikringsprojekt meget højt. Det er helt afgørende med mulighed for en mere smidig klageproces, så jeg er meget glad for lovændringen, siger borgmester Tomas Breddam fra Roskilde Kommune.

Lovændringen træder i kraft 22. maj 2020.

 

Fakta: Ændring af kystbeskyttelsesloven

  • Lovændringen gør det muligt for kommuner at søge om lov til at afskære klageadgangen, når der gives tilladelse til større kystbeskyttelsesprojekter.
  • Ændringen omfatter kun kommunale fællesprojekter, der er større kystbeskyttelsesprojekter, der gennemføres for en længere kyststrækning i et samarbejde mellem berørte grundejere og den eller de lokale kommuner. 
  • Klageretten kan kun afskæres, hvis der f.eks. er sandsynlighed for gentagne oversvømmelser eller erosion, hvor havet tager af kysten, inden for en kort årrække. Der kan også være væsentlige menneskelige, private eller offentlige værdier, der er truede, herunder risiko for menneskers fysiske eller psykiske sundhed.
  • Kommunen skal stadig gennemføre den sagsbehandling og inddragelse forud for tilladelsen, som de plejer at gøre, herunder partshøring og offentlig høring.
  • Der ændres ikke på de hensyn, der skal tages til naturen.

 

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Rune Gleerup, Miljø- og Fødevareministeriet. tlf.: 9133 4766, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email