Vandråd får mere tid

Publiceret 19-05-2020

På grund af coronakrisen har det ikke være muligt for kommuner og de lokale vandråd at mødes fysisk. Derfor udskyder miljøministeren nu fristen for indberetning af forslag til vandløbsindsatser til den 22. november 2020.

Coronakrisen har også ramt de lokale vandråd, som har haft svært ved at mødes og komme videre med arbejdet, mens landet har været lukket ned. På opfordring fra flere interessenter, repræsenteret i vandrådene, giver miljøministeren derfor nu kommuner og rådene to måneder ekstra til at komme med forslag til de fysiske vandløbsindsatser i de nye vandområdeplaner.

- Vandrådene leverer et afgørende bidrag til vandområdeplanerne med deres viden om lokale forhold. Vandrådsarbejdet er en vigtig lokaldemokratisk proces, hvor alle interessenter har en unik mulighed for at påvirke prioriteringen af vandmiljøindsatsen. Det må vi ikke sætte over styr. Vandrådene skal selvfølgelig have mulighed for at gøre deres vigtige arbejde ordentligt. Jeg har derfor imødekommet ønsket om at forlænge vandrådsprocessen med to måneder, siger miljøminister Lea Wermelin.

Vandrådene rådgiver kommunerne i arbejdet med at komme med forslag til fysiske vandløbsindsatser i de kommende vandområdeplaner. Vandråd oprettes på lokalt initiativ og består af repræsentanter for foreninger og organisationer med interesser på området. Fra flere vandråd er der ytret ønske om mere tid på grund af coronakrisen. Vandrådene skulle oprindeligt have meldt anbefalinger ind i slutningen af september, men de har nu fået fristudsættelse til 22. november.

Høring forsinkes
Vandrådenes forsinkelse vil medføre en tilsvarende forsinkelse i høringen af de samlede vandområdeplaner, som efter planen skulle i høring i december 2020 for at overholde EU's vandrammedirektiv. Miljø- og Fødevareministeriet vil nu gå i dialog med EU-Kommissionen om konsekvenserne af coronakrisen for arbejdet med udarbejdelse af tredje vandområdeplan.

- Coronakrisen har udsat mange ting – i Danmark og i resten af Europa. Det har givet udfordringer for vandrådene, og flere organisationer, som Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund og Landbrug & Fødevarer, har bedt om, at vandrådene får mere tid. Vi har derfor foreslået Kommissionen at diskutere konsekvenserne for vandområdeplanerne på et møde i starten af juni. Der er en risiko for, at færdiggørelsen af tredje vandområdeplan forsinkes parallelt med udskydelsen, da der også skal være tid til at behandle de mange høringssvar. Det vil være meget ærgerligt, men det giver ikke mening at haste noget igennem, som hviler på et halvfærdigt grundlag. Det er vandområdeplanerne alt for vigtige til, siger Lea Wermelin.
 
De nuværende vandområdeplaner gælder, indtil de bliver afløst af nye.

Fakta:

  • EU’s vandrammedirektiv er udgangspunktet for arbejdet med vandområdeplaner.
  • Miljø- og Fødevareministeriet er i gang med at udvikle tredje generation af vandområdeplaner, der skal gælde på nationalt niveau fra 2021-2027.
  • Vandområdeplanerne skal sikre renere vand i Danmarks søer, vandløb, kystvande og grundvand. 

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Rune Gleerup, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9133 4766, e-mail: Obfuscated Email

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email