Nye regler skal sikre bedre drikkevand og bremse vandspildet i Europa

Publiceret 05-03-2020

Vi skal blive bedre til at passe på drikkevandet. Danmark har været med til at sætte fokus på vandspild i det reviderede EU-direktiv, der skal sikre forbrugerne sundt og rent drikkevand.

Over hele Europa kommer der nu en række ensartede krav til drikkevandets kvalitet, som skal være med til at sikre sundt og rent drikkevand. 

Det sker med enigheden om et revideret drikkevandsdirektiv, som EU’s miljøministre har vedtaget i dag. Det stiller eksempelvis krav til, hvor høje koncentrationer af kemikalier, der må afgives fra vandhaner og rør, som har kontakt til drikkevand. Samtidig skal vandforsyningerne oplyse borgerne om kvaliteten af drikkevandet, og hvor meget det koster.

Vandforsyningerne skal også mindske vandspildet, og de skal blive bedre til at oplyse borgerne om vandspild. Det har været en dansk mærkesag, fordi der i fremtiden kan forventes væsentligt større pres på drikkevandsressourcerne på grund af klimaforandringerne. Her har Danmark haft førertrøjen i forhold til at begrænse tabet af vand, og nu skal resten af Europa med. 

- Alle skal kunne drikke rent vand fra hanen frem for at købe vand på flaske. Drikkevand er i det hele taget en kostbar ressource, og alt for meget går tabt i dag på vej ud til forbrugerne i EU. Det får vi nu taget fat på med beslutningen i dag, som vil betyde mindre vandspild og renere drikkevand i hele EU. Vi har arbejdet hårdt for de nye regler fra dansk side, og det er en sejr for både klima og miljø, som samtidig kan skabe grønne danske arbejdspladser, siger miljøminister Lea Wermelin.

Danske virksomheder går forrest 
Miljø- og Fødevareministeriet har via samarbejdet i Vandvisionen haft et tæt samarbejde med danske organisationer og virksomheder om netop at sikre en begrænsning af vandtabet i EU. 

Både Grundfos og Dansk Industri er da også glade for resultatet.

- At vi nu får EU-regler for reduktion af vandtab, er en stor sejr for det danske miljødiplomati. I nogle EU-lande spildes mere end 50 procent af drikkevandet på grund af hullede rør, mangel på intelligent styring og dårlig vedligeholdt infrastruktur. Kommer de andre EU-lande på niveau med Danmark, vil vi spare mange millioner kubikmeter vand årligt, og potentielt sikre at langt flere EU-borgere får bedre adgang til rent drikkevand inden 2030, siger Mads Nipper, CEO Grundfos Holding.  

- Vi får nu en tiltrængt revision af drikkevandsdirektivet. Vi er særligt glade for kravene om rent vand samt kravene om overvågning og information om kvalitet og vandtab. Det har stor betydning for europæiske borgere, og heldigvis har vi gode løsninger i Danmark allerede. En samlet indsats fra dansk side har været helt afgørende for at nå hertil, siger underdirektør i DI Karin Klitgaard.

Det nye drikkevandsdirektiv forventes at træde i kraft i Danmark i 2022.

 

Fakta om EU’s nye drikkevandsdirektiv

  • Information til forbrugerne: Vandforsyningerne skal levere let tilgængelige informationer om kvaliteten af drikkevand, samt prisen, vandtab og energieffektivitet til forbrugeren.
  • Risikovurdering af hele forsyningsnettet: Der skal laves en kortlægning af risici for drikkevandet fra indvinding til taphanen. 
  • Krav til afsmitning af kemikalier fra rør og vandhaner: Der skal laves en positivliste, som indeholder godkendte materialer, som produkter i kontakt med drikkevand må indeholde, for eksempel vandhaner og rør. 
  • Kemikalier i drikkevandet: Drikkevandsdirektivet indeholder nu en gruppe af de mest problematiske fluorerede stoffer, som der skal kontrolleres for. Derudover skal medlemslandene nu fastsætte en grænseværdi for ikke-relevante nedbrydningsprodukter fra pesticider.
  • Hormonforstyrrende stoffer: Der skal kontrolleres for hormonforstyrrende stoffer i drikkevandet, hvis der vurderes at være risiko for eksponering. 

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver i Miljø- og Fødevareministeriet Sofie Rønde Mathiesen, tlf. 4018 3081, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email