Regeringen vil gøre det nemmere hurtigt at få varer ud i butikkerne

Publiceret 13-03-2020

For at støtte en hurtig levering af varer til butikkerne dispenserer miljøminister Lea Wermelin midlertidigt for miljøzonereglerne. Samtidig opfordrer regeringen kommunerne til at se på begrænsninger af vareudbringning.

Der er dagligvarer nok, men de skal fra lagrene ud til butikkerne. Derfor har erhvervslivet opfordret regeringen til at se på mere fleksible muligheder for levering. 

Der er i dag miljøzoner i København/Frederiksberg, Århus, Aalborg og Odense. Med miljøzonerne stilles der krav om, at de ældste dieseldrevne lastbiler og busser skal have et partikelfilter for at må køre i zonen. Det krav har miljøminister Lea Wermelin nu valgt midlertidigt at dispensere for.

- Det er vigtigt at slå fast, at der er dagligvarer nok. Men i den her særlige situation skal vi gøre det så nemt som muligt at få varerne ud i butikkerne. Også om natten og i ydertimerne. Derfor har jeg valgt at dispensere fra reglerne i miljøzoner de næste 10 dage i første omgang, så erhvervslivet bedre kan få varerne fra lagre til butikker, siger miljøminister Lea Wermelin.

Regeringen opfordrer kommunerne til at se på lokale begrænsninger for vareudbringning

Kommunerne har i dag mulighed for at begrænse tidsrummene for varelevering med henvisning til støjgener.

Kommunerne har også mulighed for med politiets samtykke at beslutte, om der f.eks. skal gælde et indkørselsforbud for lastbiler i et bestemt tidsrum, eller at der skal gælde bestemte parkerings- og standsningsregler. 

Derfor vil transportministeren og miljøministeren i et brev opfordre kommunerne til at se på, om der lokalt er beslutninger, der kan begrænse leveringen af dagligvarer. 

- Vi står i en meget alvorlig situation, hvor vi skal stå sammen om at sikre de optimale rammer for vareudbringningen. Derfor vil jeg opfordre kommunerne til at overveje, hvad de kan gøre i den her særlige situation. Hvis de enkelte kommuner har truffet beslutninger om deres vejes udnyttelse, som hindrer en hurtig og effektiv udbringning af varer, vil jeg opfordre kommunerne til midlertidigt at ophæve sådanne beslutninger, siger transportminister Benny Engelbrecht.

Yderligere oplysninger:

Pressechef for miljøministeren, Jakob Sejr Teichert: 61391726, Obfuscated Email
Pressechef for transportministeren, Mia Josiassen: 72267075, Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 

Pressechef Jakob Sejr Teichert
Tlf. 61 39 17 26
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Nina Maria Klok
Tlf. 24 96 81 57
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Lisa Ryge Ioannou
Tlf. 24 77 12 26
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen
Tlf. 24 77 11 30
Mail: Obfuscated Email