Forbrugerne skal beskyttes bedre mod ulovlige kemikalier i produkter fra internettet

Publiceret 19-11-2020

Miljøminister Lea Wermelin fremsætter nyt lovforslag, der skal gøre det muligt at offentliggøre navne på ulovlige produkter og på producenter, importører og forhandlere, der bryder loven. Samtidig skal der sættes markant ind over for bl.a. hjemmesider, der sælger og formidler ulovlige produkter.

I dag kan forbrugerne ikke følge med i, om de har købt nogle af de ulovlige produkter, der er fundet ved tilsyn med kemikalieloven. Det skal være slut med, at vi ikke gør forbrugerne opmærksomme på, at der er fundet ulovlige produkter ved tilsyn som fx barnevogne med ulovlige fluorstoffer eller flammehæmmere. 

Miljøminister Lea Wermelin har fremsat nyt lovforslag, som i dag bliver 1. behandlet i Folketinget, der har til formål at beskytte forbrugerne bedre. Det vil bl.a. gøre det muligt for tilsynsmyndighederne at offentliggøre navnene på de ulovlige produkter samt navnene på de virksomheder, der overtræder loven. Forbrugerne får dermed mulighed for at kassere de ulovlige produkter, hvis de allerede har dem i hjemmet. Ved gentagne overtrædelser vil det med lovforslaget også være muligt helt at blokere hjemmesider, og tilsynsmyndighederne får mulighed for med skjult identitet at købe produkter.

- Det handler i bund og grund om at beskytte danskerne, og gøre det nemmere at handle sikkert på nettet. Med oversigten over ulovlige produkter, der er blevet solgt, gør vi det nemmere for forbrugerne at navigere, så de kan styre uden om de hjemmesider, der ikke kan følge reglerne, som skal beskytte vores sundhed og miljø, siger Lea Wermelin.  

Sikker E-handel
Lovforslaget vil medføre, at der i kemikalieloven, miljøbeskyttelsesloven og gødningsloven bliver hjemmel til, at tilsynsmyndighederne kan påbyde, at ejerne af hjemmesider skal ændre eller fjerne indhold. Det betyder bl.a., at forbrugerne i fremtiden vil kunne blive mødt af en advarsel, når de går ind på en hjemmeside eller en blog, der sælger eller formidler ulovlige produkter. Lignende metode bliver benyttet af f.eks. Twitter og Facebook, når de indsætter disclaimers på udokumenterede påstande. 

Hvis et påbud ikke bliver efterkommet, eller hvis der gentagne gange bliver solgt produkter, som udgør en alvorlig risiko, så vil det også blive muligt helt at blokere hjemmesider. Dette gælder også i de tilfælde, hvor eksempelvis bloggere omtaler indhold, som relaterer sig til ulovlige farlige produkter. En blokering vil spærre adgangen til fx. en hjemmeside for forbrugerne i Danmark. En blokering kan således også spærre adgangen til en udenlandsk hjemmeside.

-Hammeren skal falde, hvis man ikke overholder de regler, som skal beskytte mod fx. ulovlige fluorstoffer i barnevogne. Her er det helt afgørende, at vi med lovforslaget giver flere værktøjer til at slå hårdt ned på ulovlig nethandel. Når vi handler mere og mere over nettet, er det ekstremt vigtigt, at lovgivningen følger med. Det her er et skridt i den rigtige retning. Vi har desværre set eksempler på, at online platforme gentagne gange sælger ulovlige produkter, og det skal der sættes en stopper for, siger Lea Wermelin.

Muligheden for at sætte ind over for ulovlige produkter på internettet udspringer fra en ændring af EU-regler.

Tilsynsmyndighederne får desuden mulighed for at bede om flere oplysninger, end tilfældet er i dag, og for at lave indkøb under skjult identitet, såkaldt mystery shopping. Sidstnævnte er en vigtig beføjelse, når tilsynsmyndighederne skal føre kontrol med produkter, der markedsføres på internettet, via apps eller lignende. Muligheden for kontrol under skjult identitet sikrer, at myndighederne ikke får udleveret særligt gode produkter, eller får at vide, at produktet er udsolgt, når webshoppen kan se, at produkter indkøbes til myndighedernes kontrol.

Læs hele lovforslaget her

I kemikalieloven vil der blive justeret i gældende beføjelser. Således vil bl.a. beslaglæggelsesbestemmelsen blive udvidet, så færre produkter, når ud til de danske forbrugere. Dette er nødvendigt, fordi privates handel på internettet er stigende. COVID-19-epidemien har gjort behovet for denne ændring endnu større, da vi netop har set en omfattende import af ulovlige biocidmidler i form af håndsprit både til private og erhvervsdrivende. 

Fakta

 • Ændringen af kemikalieloven vil omfatte produkter som fx kosmetik, elektronik, rengøringsprodukter, maling, tøj og smykker. Der findes kemi i alle de produkter, som vi omgiver os med. Det er ikke et problem, så længe kemilovgivningen er overholdt. Ændringerne træder i kraft den 1. juli 2021.
   
 • De offentliggjorte oplysninger med ulovlige produkter samt navne på producenter, importører og forhandlere, der har brudt loven, vil være tilgængelig på Miljøstyrelsens hjemmeside.
   
 • På baggrund af den reviderede markedsovervågningsforordning vil det blive muligt at fjerne og ændre indhold på onlinegrænseflader (fx hjemmesider, apps m.v.) samt blokere adgangen til onlinegrænseflader fra både Danmark og udlandet.
   
 • Det vil også blive muligt for tilsynsmyndighederne at foretage indkøb under skjult identitet, også kaldet mystery shopping.
   
 • Ændringerne forventes at træde i kraft den 1. juli 2021.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Lisa Ioannou, e-mail: Obfuscated Email, tlf. 24771226

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email