Danmark får ret i miljøgarantisag i EU

Publiceret 20-10-2020

Danmark har fået medhold i miljøgarantisag i EU og kan fastholde strenge miljøkrav til gødning. Afgørelsen betyder, at Danmark kan opretholde lavere grænser for cadmium i gødning end i resten af EU og dermed sikre forbrugerne mod det giftige tungmetal.

Danmark har kæmpet hårdt for ikke at være tvunget til at slække på vores stramme danske regler for brug af cadmium i handelsgødning. EU slår nu fast, at vi ikke behøver mindske de danske krav, efter Danmark lige har fået godkendt miljøgarantisag i EU.

Det sker bestemt ikke hver dag, at en minister påberåber sig miljøgarantien. Sidste gang var i 2008 i sagen om tilsætningsstofferne nitrit og nitrat i fødevarer, og det er blot femte gang, at Danmark anvender miljøgarantien, siden vi blev medlem af EU.

Miljøgarantien tillader EU’s medlemslande at beholde eller indføre nationale regler på visse områder trods EU-regler om harmonisering. Miljøminister Lea Wermelin påberåbte sig miljøgarantien over for EU for netop at sikre sig, at de stramme danske grænser for cadmiumindhold i gødning kan opretholdes, når EU i 2022 indfører nye fælles grænseværdier på området.

- Jeg var ikke i tvivl om, at vi skulle tage kampen op for at bevare vores stramme danske regler her. Cadmium er giftigt for miljøet og kan give alvorlige skader hos mennesker. Danskerne skal derfor udsættes for så lidt cadmium som muligt, og jeg er glad for, at vi lykkedes med at vinde sagen, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Cadmium er en naturligt forekommende forurening i råfosfat, som er i handelsgødning. Derfor findes det i jorden. Mennesker udsættes især for cadmium gennem kosten, da planter optager små mængder cadmium fra jorden. Med den danske grænseværdi sikres en lav tilførsel af cadmium til jorden og dermed også i danske fødevarer.

EU har ikke tidligere haft fælles grænseværdier cadmium i gødning, men det indføres fra 2022 for at mindske den europæiske befolknings indtag af cadmium fra fødevarer. Grænseværdien for cadmium i EU bliver på 60 mg per kilo fosfat for gødning med mere end 2,2 % fosforindhold og træder i kraft i 2022. Siden 1989 har Danmark haft sin egen grænseværdi for gødning med end 1 % fosfor. Med afgørelsen af miljøgarantien har Danmark fået ret til at beholde en lavere grænseværdi på 48 mg cadmium per kg fosfat for gødninger med mere end 2,2 % fosfor.

- Danskere får mindre cadmium fra fødevarerne end gennemsnittet i EU, blandt andet takket være de skrappe danske regler for cadmium i gødning og den langsigtede danske indsats. Afgørelsen af miljøgarantisagen sikrer, at vi fortsat kan beskytte miljø og mennesker mod de skadelige effekter af cadmium. Det er en vigtig sejr, siger Lea Wermelin.

Fakta om miljøgarantisagen

 • Cadmium (Cd) er et giftigt tungmetal, som ved langtidsindtag kan give alvorlige skader hos mennesker på blandt andet nyrerne.
   
 • Danmark kan opretholde den nationale grænseværdi for cadmium i gødninger med mere end 2,2 % fosfor, indtil der i EU vedtages et grænseværdi på et niveau lig med eller under den danske grænseværdi.
   
 • Gødning med mindre end 2,2 % fosfor harmoniseres med de kommende EU regler og her opretholdes de danske regler ikke. EU-reglerne sætter en grænseværdi på 3 mg cadmium pr. kg tørstof. Hovedparten af cadmiumtilførslen kommer fra gødninger med et fosforindhold over 2,2 % og tilpasningen har derfor lille betydning.
   
 • Kommissionen er forpligtet til at vurdere, om det er muligt at sænke den fælles europæiske grænseværdi for cadmium i fosfatgødninger senest i 2026.
   
 • Danmarks mangeårige indsats mod cadmium omfatter ud over cadmium i gødning også EU-forbud mod cadmium i forskellige plastmaterialer og en række andre forbrugerprodukter, og krav om røggasrensning. Kommissionen anerkender i sin afgørelse, at strengere danske regler for cadmium i gødning bidrager til fortsat at beskytte miljø og mennesker mod de skadelige effekter af cadmium.

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver i Miljø- og Fødevareministeriet: Nina Maria Klok, tlf. 24968157, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email