EU viser lederskab med ny strategi for biodiversiteten

Publiceret 23-10-2020

Miljøministeren rejser i dag til rådsmøde i Luxembourg for at støtte en styrket EU-indsats for biodiversiteten.

Der er brug for akut handling, hvis vi skal nå at vende udviklingen for vores pressede natur, og EU skal vise vejen. Det budskab tager miljøminister Lea Wermelin med, når hun i dag rejser til rådsmøde i Luxembourg. 

Her ventes Rådet at vedtage konklusioner, der bakker op om EU’s biodiversitetsstrategi 2030, som sætter nye mål for naturens tilstand både i EU, men også på globalt plan, de næste ti år. Det går nemlig faretruende stærkt med tabet af biodiversiteten. 

”Naturen har brug for mere plads for at kunne trives, og at vi anvender dens ressourcer på en mere bæredygtig måde. Med EU-biodiversitetsstrategien er der fokus på at styrke begge dele. Strategien er et klart signal om, at EU tager lederskab, og regeringen støtter at øge beskyttelsen af EU’s natur til mindst 30 procent af hav- og landarealer, som der blandt andet er lagt op til,” siger miljøminister Lea Wermelin.

På land og i vand
Et af de centrale elementer i strategien er en samlet plan for naturgenopretning og opbygning af et reelt sammenhængende netværk for beskyttede områder i EU. Ud over at udpege 30 procent af EU’s areal både til lands og i havet som beskyttet natur i 2030 lægges der blandt andet op til at øge skovområderne og at genoprette 25.000 km floder og vandløb. 

Andre centrale fokusområder er indsatsen mod afskovning, og virksomheders bidrag og ansvar i forhold til en bæredygtig udnyttelse af naturen. 

Hensigten med den nye strategi er ikke mindst, at EU skal gå forrest og presse på for bedre beskyttelse af store dele af klodens naturområder, når verdens lande i 2021 skal forhandle om nye globale naturmål i FN-regi.

”Det er vigtigt, at aftalen næste år ikke bare skaber håb, men handling. Verden har før sat ambitiøse mål uden at nå dem. Vi har i den grad brug for en Naturens Parisaftale,” siger Lea Wermelin.

FAKTA

Den 20. maj 2020 fremlagde Kommissionen en ny EU-biodiversitetsstrategi, der skal løbe frem til 2030. Strategien fastlægger unionens politik på biodiversitetsområdet de næste ti år og ligger i forlængelse af den nuværende biodiversitetsstrategi, som udløber i 2020. 

EU’s biodiversitetsstrategi er en del af Kommissionens grønne pagt (European Green Deal) fra december 2019, som har fokus på en bæredygtig fremtid via tiltag inden for klima, miljø og natur og har blandt andet til formål at følge op på EU’s indsats i forhold til FN’s bæredygtighedsmål. 

Yderligere oplsyninger:
Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: +45 24 77 11 30, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email