Miljøministeren og landbruget vil sammen begrænse ammoniak-forurening

Publiceret 30-10-2020

Nu indgår Miljø- og Fødevareministeriet frivillige aftaler med Landbrug & Fødevarer med målet om at nedbringe ammoniakudledningen fra landbruget

Miljø- og Fødevareministeriet og Landbrug & Fødevarer står nu sammen i kampen om at begrænse ammoniakudledningen. I dag indgår de to frivillige aftaler, for at nå det nødvendige mål om reduktion af ammoniakudledningen fra landbruget.

Landbruget vil reducere mængden af råprotein i foder for både slagtesvin og malkekvæg, hvilket betyder, at ammoniakemissionen fra gylle i både stalden, gylletankene og på marken reduceres. De to aftaler for slagtesvin og malkekvæg vil tilsammen bidrage med en reduktion på ca. 1000 ton ammoniak årligt. Det er 40 procent af den reduktion, som Danmark mangler for at nå ammoniakreduktionsmålet på 24 procent.

”Ammoniak-udledning er et problem i forhold til luftforurening, som et stort antal danskere bliver syge af hvert år. Derudover kan ammoniakforurening være skyld i at sjældne planterarter uddør, så der er ingen tvivl om, at ammoniakudledningen skal ned. Regeringen har sat et ambitiøst mål, og jeg er glad for, at landbruget har samarbejdet konstruktivt om at finde gode løsninger i fællesskab. Det tegner godt for det samlede arbejde med at gøre landbruget grønnere og mere klimavenligt. Jeg vil nu drøfte de andre forslag fra ekspertudvalget med Folketingets partier, og jeg tror på, at vi med de her aftaler og udvalgets rapport i hånden kan finde løsninger, der kan bringe Danmark resten af vejen for at komme i mål med ammoniak på kort tid,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Aftaler og opfølgning på forslag fra ekspertudvalg
Samarbejdet mellem ministeriet og landbruget bliver indgået i kølvandet på, at et ekspertudvalg tidligere på måneden kom med en rapport, der gav forslag til, hvordan man kan nedbringe ammoniak-udledningen.

”Landbruget har næsten halveret udledningen af ammoniak siden 1990, og vi tager nu også ansvar for at nå endnu et skridt mod det meget ambitiøse mål. Jeg er glad for, at vi gennem et konstruktivt samarbejde med miljøministeren er blevet enige om frivillige aftaler på to områder, hvor vi kan reducere udledningen yderligere, uden at det får voldsomme økonomiske konsekvenser for landmændene. Det er en fornuftig løsning for både miljø og landbrug”, siger Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer.

Fakta:
Danmark har i EU’s NEC-direktiv forpligtet sig til at reducere ammoniakudledningen med 24 procent i 2020 i forhold til 2005. Danmark har det højeste reduktionsmål i EU.

De to aftaler vil tilsammen bidrage med en reduktion på ca. 1000 ton ammoniak. Det er 40 procent af den reduktion, som Danmark mangler for at nå ammoniakreduktionsmålet.

Ved at reducere mængden af råprotein i foder, vil dyret udskille mindre urin-N og pH i gyllen vil falde, hvilket betyder, at ammoniakemissionen fra gylle i både stalden, gylletankene og på marken reduceres.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver i Miljø- og Fødevareministeriet: Lisa Ioannou, tlf. 24771226, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt i Landbrug & Fødevarer: Thyge Hansen, tlf. 2181 8692, Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email