Nye tiltag skal bekæmpe ammoniak-forurening

Publiceret 19-10-2020

Et ekspertudvalg er kommet frem til en række forslag, der kan reducere ammoniak-udledningen, som skader både natur og folkesundhed.

Der bliver nu sat ekstra ind for at nedbringe ammoniakforureningen, der er et problem for både folkesundheden og for biodiversiteten. Ammoniak bidrager til luftforurening, som blandt andet øger risikoen for hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser. Desuden gør ammoniak det svært for sjældne plantearter som liden klokke og orkideer at overleve i naturen.

Derfor nedsatte miljøminister Lea Wermelin i januar et ekspertudvalg til at se på tiltag til at reducere ammoniakudledningen. Udvalget er nu klar med en række tiltag.

”Ammoniak-udledning er et problem i forhold til luftforurening, som et stort antal danskere bliver syge af hvert år. Derudover kan ammoniakforurening være skyld i at sjældne planterarter uddør. Derfor skal landbrugets udledning af ammoniak være mindre. Vi har sat et ambitiøst mål i Danmark, som regeringen er opsat på at nå, så jeg er glad for de konkrete forslag fra ekspertudvalget. Jeg vil nu drøfte forslagene med Folketingets partier, så vi kan gennemføre tiltag, der givere renere luft og bedre biodiversitet,” siger Lea Wermelin.

Mål om fælles løsninger
Danmark har forpligtet sig til at reducere ammoniakudledningen med 24 procent i 2020 i forhold til 2005 for at leve op til EU’s NEC-direktiv. 94 procent af ammoniakudledningen kommer fra landbruget. Omkring halvdelen kommer fra landbrugsjorde, mens den anden halvdel bliver udledt fra stalde og gylletanke.

Regeringen vil inddrage nedbringelsen af ammoniak-udledningen i det kommende arbejde med  at gøre landbruget grønnere og mere klimavenligt.

 ”Jeg tror på, at vi med udvalgets rapport i hånden kan finde løsninger, der kan få udledningen ned og bringe Danmark i mål med ammoniak på kort tid. Landmændene har allerede gjort meget, men der er et stykke vej op til vores ambitiøse og nødvendige mål. Nu har vi forslagene fra udvalget, som skal drøftes politisk, og jeg vil også sammen med landbruget se på, om vi allerede nu kan gennemføre nogle af forslagene i fællesskab,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Det såkaldte NEC-udvalg består af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, SEGES, Dansk Agroindustri og Aarhus Universitet. Deres faglige udredninger tæller blandt andet:

 • Krav om hyppig udmugning hos mink og høns.
   
 • Frivillige aftaler om mindre råprotein i foder til slagtesvin og malkekvæg.
   
 • Øget anvendelse af teltoverdækning af gyllebeholdere.
   
 • En måneds forlængelse af perioden, hvor det som udgangspunkt er forbudt at udbringe flydende husdyrgødning.
   
 • En tilskudsordning til teltoverdækning af gyllebeholdere.

Fakta:

 • Miljøminister Lea Wermelin nedsatte i januar i år det såkaldte NEC-udvalg
   
 • Udvalget har foretaget faglige analyser og vurderinger af forskellige ammoniakreducerende tiltag, som inden for en kort tidshorisont, kan bidrage til at Danmark lever op til sine forpligtelser for ammoniak i EU’s NEC-direktiv. Læs hele rapporten her
   
 • Danmark er forpligtet til at reducere ammoniakudledningen med 24 procent i 2020 i forhold til 2005 for at leve op til ammoniak forpligtigelsen i EU’s NEC-direktiv.
   
 • Luftforurening optages primært via lungerne, hvor det kan give vejrtrækningsproblemer og bl.a. øge risikoen for hjerte-kar-sygdomme, kræft, blodpropper og diabetes 2.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver i Miljø- og Fødevareministeriet: Lisa Ioannou, tlf. 24771226, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email