Offentlige indkøb skal være miljømærkede

Publiceret 29-10-2020

Hvert år køber det offentlige ind for milliarder. De indkøb skal nu være grønnere. Med en ny strategi vil regeringen blandt andet sikre, at alle offentlige indkøb er miljømærkede i 2030.

Rengøringsmidler, papir, tryksager, sæbe, hygiejneprodukter, uniformer og emballage. Listen over, hvad det offentlige hvert år køber ind er lang. 380 milliarder kroner køber det offentlige hvert år ind for, og det sætter et globalt klimaaftryk på 12 millioner ton CO2. Det gør de offentlige indkøb til en vigtig forandringsmotor for at nå målsætningen om at reducere udledningen af drivhusgasser i Danmark med 70 procent i 2030. 

Regeringen har derfor netop lanceret strategien ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”. Med strategien gøres det obligatorisk at vælge et miljømærket produkt på en række områder, når der købes ind i staten, hvis der er tilstrækkelig konkurrence og ingen betydelig prisforskel. Det gøres også obligatorisk at anvende totalomkostninger (TCO) som økonomisk prisparameter.

- Fremtiden skal være grøn. Det skal de offentlige indkøb også være med til at sikre. Det lovede vi inden valget, og det er første gang i Danmark, at en regering tager så grundlæggende fat på at gøre offentlige indkøb mere miljø- og klimavenlige. Det er for eksempel et nybrud, at vi gør det obligatorisk for statslige indkøbere at vælge et miljømærket produkt, eller et produkt, der lever op til tilsvarende skrappe krav. Det kan lyde teknisk, men det er en ændring af et af de helt store tandhjul i samfundet, at vi nu kommer til at bruge vores fælles indkøb til at fremme miljøvenlige produkter, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Miljømærkede indkøb, grønne tekstiler og færre engangsprodukter
Med strategien løftes også en række andre områder. Regeringen har ambitioner om at genbruge og genanvende mere. Brug af emballage skal minimeres, og emballagen skal genbruges, hvis den kan. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så skal den i det mindste kunne genanvendes. Der igangsættes derfor et arbejde med at stille forslag til obligatoriske krav eller kvalitetskriterier til engangsprodukter og emballage, der skal sikre genanvendelige materialer for engangsprodukter og stimulere markedet for genanvendt plastik.

Der etableres også et partnerskab mellem offentlige institutioner, deres leverandører og samarbejdsparter, for at undersøge, hvordan det offentlige tekstilforbrug kan blive grønnere.

- Vi skal væk fra et ‘brug og smid væk-samfund’. Vi har tidligere i år lavet en ambitiøs klimaplan, der betyder, at vi kommer til at sortere affaldet ens i hele landet, så vi bedre kan genanvende eksempelvis tekstil- og plastikaffald. Derfor har mange efterlyst, at vi får gang i efterspørgslen af fx genanvendeligt plast ved at bruge vores offentlige indkøb. Og med strategien her, følger vi også op på det. Det gør alt sammen en stor forskel på vores miljø- og klimaaftryk, siger miljøminister Lea Wermelin.

Læs strategien her

Fakta

  • Regeringen har lanceret strategien ”Grønne indkøb for en grøn fremtid”. Med strategien gøres det obligatorisk at vælge et miljømærket produkt eller et produkt, der lever op til tilsvarende krav, når der købes ind i det staten, hvis der er tilstrækkelig konkurrence og ingen betydelig prisforskel. 
  • Svanemærket og EU-Blomsten ser på hele produktets livscyklus – fra råvarer til produktion, brug og affaldshåndtering – når kravene til en produkttype bliver fastsat. Den helhedsorienterede tilgang er afgørende for at kunne mindske det samlede aftryk på miljø og klima. 
  • Et produkt man køber billigt i dag, kan ende med at blive dyrt i længden, hvis man ikke indregner produktets totalomkostninger. Ved at evaluere indkomne tilbud på baggrund af et produkts totalomkostninger, kan det offentlige derfor potentielt spare penge, samtidig med at belastningen af miljø og klima kan reduceres.
  • En analyse af tekstil-flowet i Danmark, foretaget for Miljøstyrelsen i 2018 viser at; kun 10 pct. af de omkring 10.000 tons tekstiler, som den private og den offentlige sektor årligt køber, estimeres at blive genanvendt eller genbrugt, efter de er blevet kasseret af den første bruger.
  • Der igangsættes et arbejde med at stille forslag til obligatoriske krav eller kvalitetskriterier til engangsprodukter og emballage, herunder trans-portemballage, der skal sikre genanvendelige mate¬rialer for engangsprodukter og stimulere markedet for genanvendt plastik.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Nina Maria Klok, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 24 96 81 57, e-mail: Obfuscated Email

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email