Her er Danmarks nye Klimaskovfond

Publiceret 27-04-2021

Danskernes Klimaskovfond vil nedbringe CO2 og give mere natur. Nu er bestyrelsen på plads og kan gå i gang med at gøre det muligt for borgere og virksomheder at give et klimabidrag, der sikrer målbar CO2-reduktion. Så nye skove bliver plantet og klimabelastende lavbundsjorder bliver taget ud af drift i Danmark.

Det bliver en bestyrelse med bred faglig og erhvervsmæssig erfaring, der skal stå i spidsen for Danmarks nye Klimaskovfond. En tidligere minister, tre eksperter, en iværksætter og tre topchefer skal lægge linjerne for hvordan borgere og virksomheder fremover kan bidrage til troværdig klimakompensation ved at bidrage til Danmarks 70 procents mål i 2030.

Folketinget vedtog kort før jul Danmarks første Klimaskovfond med en startkapital på 100 mio. kroner fra staten. Klimaskovfonden blev oprettet som en uafhængig forvaltningsenhed med egen bestyrelse og egen lov. Tidligere miljøminister Kirsten Brosbøl er som bestyrelsesformand i spidsen for, at fonden nu kan gå i gang med at plante nye skove og udtage klimabelastende lavbundsjorder i Danmark.

- Med Klimaskovfonden får vi nu en mulighed for at sikre konkret og troværdig klimakompensation på dansk jord. Det har de mange danskere og virksomheder, der gerne vil gøre en forskel for klimaet, manglet. Med fondens nye bestyrelse med otte dygtige og kompetente medlemmer har vi nu de helt rigtige til at stå i spidsen for arbejdet. De favner bredt både fagligt og erhvervsmæssigt, og jeg er rigtig glad for, at de nu kan trække i arbejdstøjet. Selvfølgelig skal vi først og fremmest alle sammen forsøge at sænke vores CO2-udledning i det omfang, vi kan. Men der hvor det ikke er muligt lige nu, kan man gennem Klimaskovfonden vise, at man er med til at passe godt på klimaet ved at bidrage til Danmarks 70 procents mål i 2030, siger miljøminister Lea Wermelin.

Troværdige CO2-reduktioner i Danmark

Borgere, virksomheder og fonde får mulighed for at købe CO2-enheder gennem fonden, der så planter nye skove og udtager klimabelastende lavbundsjorder fra landbrugsdrift. Man vil kunne se, hvor i Danmark, projekterne er placeret, og fonden skal føre et register over de opnåede nettoreduktioner af drivhusgasudledningen forbundet med fondens projekter. Effekten skal efterfølgende verificeres af en uafhængig tredjepart.

- Den grønne omstilling er en af de største opgaver, som vi som land nogensinde har været igennem. Her har Klimaskovfonden et meget stort og vigtigt potentiale for at skubbe på, og for at borgere og virksomheder kan hjælpe med i den omstilling. Derfor er jeg rigtig glad og stolt over, at jeg er blevet bedt om at stå i spidsen for det arbejde, siger Kirsten Brosbøl.

Bestyrelsen skal nu ansætte et sekretariat og forme de konkrete produkter, som fonden skal sælge. Loven vedtaget i Folketinget giver de overordnede rammer, mens det er op til bestyrelsen at forme fonden, så den bedst lever op til, hvad borgere og virksomheder efterspørger for at bidrage til klimareduktioner.

Fondens bestyrelse består af en formand og syv medlemmer:

 • Kirsten Brosbøl, formand. Tidligere miljøminister og stifter og direktør i 2030beyond.
 • Jørgen Bo Larsen - Ph.d. og professor emeritus i skovbrug.
 • Signe Normand - Ph.d., professor og centerleder ved Institut for Biologi, Aarhus Universitet.
 • Jens Kristian Anders Møller - Cand.polit og adm. direktør, DLR Kredit A/S.
 • Tine Thygesen, entreprenør og ejer af flere virksomheder, der arbejder med bæredygtighed.
 • Lars Hvidtfeldt - Cand.agro og direktør, GL. Kirstineberg
 • Hanne Søndergaard - M.B.A i marketing og finans og Chief Marketing Officer og Executive Vice President, Arla Foods
 • Bo Jellesmark Thorsen (udpeget af Klima-, energi- og forsyningsministeren) - Dr.agro., ph.d. og institutleder, Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi.

Om Klimaskovfondens bestyrelse:

 • Bestyrelsen er valgt på baggrund af Klimaskovfondens formål om at fremme og finansiere omkostningseffektiv skovrejsning og udtagning af lavbundsjorder.
 • Bestyrelsen består af en formand og syv medlemmer, som skal lede fonden og disponerer over fondens midler i overensstemmelse med loven om Den Danske Klimaskovfond.
 • Bestyrelsesmedlemmerne er udpeget på baggrund af deres faglige kvalifikationer og ekspertise og skal tilsammen have de nødvendige kompetencer til at varetage fondens formål.
 • Miljøministeren har udpeget formanden og seks af medlemmerne. Klima-, energi- og forsyningsministeren har udpeget et bestyrelsesmedlem.

Derudover vil et rådgivende udvalg støtte bestyrelsens arbejde med henblik på at rådgive fonden om dens aktiviteter, så de får størst mulig effekt i forhold til fondens formål

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver i Miljøministeriet Nina Maria Klok, tlf. 24 96 81 57 eller mail. Obfuscated Email

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

FAQ om klimaskovfonden