Efter stor interesse: Lovforslag om Danmarks nye naturnationalparker er klar til Folketinget

Publiceret 29-04-2021

Godt 200 høringssvar er tikket ind, efter Miljøminister Lea Wermelin i januar sendte et lovforslag om Danmarks kommende naturnationalparker i høring. Nu skal det behandles i Folketinget.

Urørte skove, hvor flaksende fugle kan spottes i kikkerten, og hvor man kan opleve store græssende dyr såsom elge og stude gumle løs af krat og græs.

Interessen for de mange nye, vilde naturoplevelser, der venter i Danmarks kommende naturnationalparker, har været nærmest overvældende, siden miljøminister Lea Wermelin og aftaleparterne bag Natur- og Biodiversitetspakken d. 18. januar præsenterede deres forslag til, hvordan rammerne for de kommende naturnationalparker på statens arealer skal se ud.

I alt har Miljøministeriet modtaget 210 høringssvar fra borgere og interessenter, der har bidraget med deres inputs og tanker for de kommende naturnationalparker. Områder, hvor naturen får plads til at udvikle sig på mere naturlige præmisser.


- Vi står i en naturkrise, og forskere og grønne organisationer har længe peget på naturnationalparker som et middel til at få vores natur på fode igen. Det kræver et opdateret regelsæt, som giver bedre rammer for netop natur og biodiversitet. Jeg er rigtigt glad for den store interesse og de mange inputs, vi nu har fået. Det er tydeligt, at det her er et emne, som rigtig mange danskere og interessenter interesserer sig for, siger miljøminister Lea Wermelin.

Lovforslaget fremsættes nu i Folketinget

Med lovforslaget foreslås et nyt kapitel om naturnationalparker til naturbeskyttelsesloven, og samtidig sker der ændringer af flere andre love for at give bedre mulighed for, at naturen i naturnationalparkerne kan udvikle sig på egne præmisser. For eksempel en justering af skovloven.

Der foreslås også en ændring i dyrevelfærdsloven for at give bedre mulighed for, at der kan udsættes store planteædere i naturnationalparkerne, som kan leve i naturnationalparkerne hele året og leve mere vildt, uden at der bliver gået på kompromis med dyrevelfærden. 

- Når vi sætter køer, heste og andre græssende dyr ud på statens arealer, gør vi det for at hjælpe naturen. Men når vi lader dyrene give naturen en hjælpende hånd, har vi samtidig en pligt til at holde hånden under dyrevelfærden, det må vi aldrig gå på kompromis med. Og det er vigtigt at understrege, at hegnene skal holde de store græssere inde, ikke holde mennesker ude. Tværtimod håber jeg, at naturnationalparkerne vil være en invitation til, at endnu flere kan opleve vores fantastiske natur i Danmark, siger Lea Wermelin.

Miljøministeriet har gennemgået de mange høringssvar, som er tilgængelige på høringsportalen her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64751

Nu skal forslaget behandles og vedtages i Folketinget.
Lovforslaget er tilgængeligt her: https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L229/index.htm

 

HISTORIK: 

  • Regeringen indgik i juni 2020 en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af to naturnationalparker ved Fussingø ved Randers og i Gribskov i Nordsjælland.
  • Den 4. december 2020 indgik Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet en aftale om en natur- og biodiversitetspakke. Med aftalen blev der afsat 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. For de afsatte midler vil der bl.a. kunne etableres op mod i alt 15 nye naturnationalparker.
  • Den 22. april 2021 præsenterede aftaleparterne deres bud på de næste tre naturnationalparker, som foreslås at placeres i Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.
  • Forud for etableringen af de kommende naturnationalparker inddrages både en videnskabelig arbejdsgruppe, en national arbejdsgruppe for interessenter og lokale projektgrupper i arbejdet. Grupperne skal medvirke til at sikre, at naturnationalparkerne bliver etableret på det bedste tilgængelige videnskabelige grundlag og med input fra både lokale borgere og nationale interessenter.

 

Lovforslaget om rammerne for de kommende naturnationalparker blev sendt i offentlig høring fra den 15. januar 2021 til den 12. februar 2021 og fremsættes nu i Folketinget til videre behandling.

 

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen, Miljøministeriet, tlf.: +45 24 77 11 30, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email