FFL22: Regeringen afsætter 304 mio. kr. til kampen mod skadelig kemi

Publiceret 30-08-2021
Miljø Miljø & Natur

Over de næste fire år vil regeringen afsætte 304 millioner kroner til at bekæmpe de farligste kemikalier i alt fra legetøj til tekstiler og fødevarer. Pengene skal udmøntes efter forhandlinger om to nye aftaler på kemi- og biocidområdet i efteråret. Derudover prioriteres der godt 252 mio. kroner til regeringens udspil ”Tættere på – grønnere byer og en hovedstad i udvikling”, der blev præsenteret i maj.

Selv om de færreste nok tænker over det, så er vi er i kontakt med kemi dagen lang. Når vi vasker hår, når vi trækker i outdoor-jakken, eller når vi giver vores børn hagesmæk på.

Det er ikke al kemi, der er skadelig, men det er vigtigt, at vi håndterer de farligste kemikalier, der kan findes i de produkter, vi omgiver os med, og som kan være fx kræft- og allergifremkaldende, hormonforstyrrende eller være længe om at nedbrydes i naturen.

Regeringen foreslår derfor at afsætte 304 millioner kroner til en ny kemiindsats over de næste fire år. Pengene skal gå til indsatser både i Danmark og i EU. Og pengene skal også sikre en stærk indsats på biocidområdet.

Biocider er kemiske produkter, der bruges til at bekæmpe uønskede organismer, og findes mange steder i vores dagligdag: Håndsprit, træbeskyttelse og produkter mod skadedyr er alle biocider.

Ministeriet har inviteret til en workshop med interessenter og ordførere den 10. september, forud for at de politiske forhandlinger går i gang.

”Der skal ikke være skadelige stoffer i de produkter, som vi omgiver os med, og derfor er kemiindsatsen helt afgørende for en tryg hverdag for os alle sammen og for de mere udsatte grupper som fx børnene. Her ønsker jeg blandt andet at forbrugerindsatsen i Tænk Kemi skal fortsætte. Danmark er allerede et foregangsland, og den ambitiøse linje skal vi fortsætte. Det håber jeg, at Folketingets øvrige partier vil være med til,” siger miljøminister Lea Wermelin.  

Afsætter penge til renere luft
Udover penge til en ny kemiindsats lægger regeringen i finanslovsforslaget op til, at der prioriteres godt 252 mio. kroner til finansiering af initiativer, der bl.a. bidrager til grønnere byer og renere luft, som regeringen præsenterede i deres udspil ”Tættere på – grønne byer og en hovedstad i udvikling” i maj. 

Det er et udspil, hvor regeringen blandt andet foreslår at give en række kommuner mulighed for at skærpe miljøzonerne, at indføre nulemissionszoner og give mulighed for at forbyde ældre brændeovne i områder med kollektiv varmeforsyning. Der er også afsat finansiering til et forbud mod at sprøjte med bl.a. glyphosat på visse offentlige og private arealer og til mere skovrejsning

”Vi er godt i gang med de politiske forhandlinger om en aftale, der skal give kommunerne flere redskaber i værktøjskassen til at skabe grønnere byer og bekæmpelse af luftforurening. Med vores finanslovsforslag sikrer vi, at der vil være finansiering til blandt andet mere ambitiøse miljøzoner i byerne, et sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer og mere skovrejsning,” siger Lea Wermelin.

Fakta:

Læs hele regerings lovforslag her

Yderligere initiativer:

-          Den flerårige udmøntning af 888 mio. kroner, der blev afsat sidste år på finansloven i Natur- og Biodiversitetspakken, fortsætter. Blandt andet er fem kommende naturnationalparker udpeget, og der er en proces i gang om yderligere udpegninger.

-          Regionerne er i gang med den flerårige proces med at oprense nogle af de største generationsforureninger i Danmark, som der sidste år blev afsat 630 mio. kr. til – her i blandt Høfde 42 og Kærgård Klitplantage. 

-          Tilskudspuljen til kystbeskyttelse frem mod 2023 er åbnet, så flere relevante projekter kan få tilskud til kystbeskyttelse. På sidste års finanslov blev der afsat 350 mio. kr. fordelt med 50 mio. kr. i 2021 og 150 mio. kr. i hhv. 2022 og 2023.

 

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver, Miljøministeriet, Lisa Ioannou, tlf. 24771226, mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email