Miljøministeren udpeger ny formand for Skovrådet

Publiceret 20-12-2021
Grøn omstilling Industri

Peter Kofod Kristensen fra Ørsted bliver ny formand for Skovrådet, som bl.a. rådgiver miljøministeren om dansk skovbrugs bidrag til den grønne omstilling.

Skovrådet, der rådgiver miljøministeren i faglige spørgsmål om dansk skovbrug, får ved årsskiftet ny formand. Og det er en kandidat med stor erfaring inden for bæredygtighed og grøn omstilling, der overtager posten.

Miljøministeren har udpeget Peter Kofod Kristensen, der til daglig er bæredygtighedschef for bioenergi i Ørsted, og som kommer fra en baggrund i træindustrien.

- Jeg er utrolig glad for, at Peter Kofod Kristensen har sagt ja til posten som formand for Skovrådet. Med ham får vi en erfaren mand i spidsen med en stor erhvervsmæssig og faglig viden om den grønne omstilling, hvor dansk skovbrug spiller en helt central rolle. Jeg vil samtidig sige tak til den afgående formand Carsten With Thygesen for et rigtig godt arbejde, siger miljøminister Lea Wermelin.

Fra sit tidligere arbejde i bl.a. FSC Danmark og DLH har Peter Kofod Kristensen et stort indblik i bæredygtig omstilling inden for den træproducerende og træforbrugende industri. Han har desuden bestyrelses- og ledelseserfaring som formand for FSC Danmarks bestyrelse, som arbejder med at fremme bæredygtig skovdrift.

- Skoven og dens rolle i samfundet har aldrig været vigtigere, for skoven rummer store muligheder for at levere løsninger både i forhold til klima- og biodiversitetskrisen og i forhold til klimavenlige byggematerialer og arbejdspladser. Samtidig er skoven ekstremt vigtig for mange danskere som et rekreativt sted til motion, fordybelse og socialt samvær. Jeg glæder mig til, at vi i Skovrådet kan rådgive ministeren om disse emner i en balanceret hensyntagen til de mange interesser og basseret på et videnskabeligt fundament, siger Peter Kofod Kristensen.


Peter Kofod Kristensen tiltræder som ny formand d. 1. januar 2022, og formandskabet løber frem til og med d. 31. december 2025. Udpegningen af de øvrige medlemmer af rådet vil ske inden udgangen af 2021.

Læs mere om Skovrådets arbejde her: Skovrådet (skovraadet.dk)

FAKTA:

  • Skovrådet er et rådgivende udvalg, der er nedsat af miljøministeren i henhold til § 47 i Skovloven. Rådet har til opgave at rådgive ministeren i skovbrugsfaglige spørgsmål og spørgsmål vedrørende skove, afgive udtalelser til ministeren på eget initiativ om spørgsmål af betydning for skovene eller lovens administration samt følge udviklingen i skovene og lovens administration.
  • Formanden udnævnes af miljøministeren. Rådet skal i øvrigt bestå af medlemmer, der udnævnes af miljøministeren efter indstilling fra myndigheder, foreninger og organisationer med interesse inden for lovens område.
  • Pr. 1. januar 2022 har miljøminister Lea Wermelin udnævnt Peter Kofod Kristensen som ny formand for Skovrådet. Han kommer med en baggrund som forstkandidat i skovbrugsvidenskab fra den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole og fra stillinger i bl.a. Ørsted, DLH og FSC Danmark.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen, Miljøministeriet, tlf.: 24 77 11 30, e-mail: Obfuscated Email  

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email