Regeringen vil have mindre brug af sprøjtemidler og mere kontrol

Publiceret 09-12-2021
Miljø & Natur Industri Grøn omstilling Miljø

Nu går de politiske forhandlinger om en ny sprøjtemiddelstrategi i gang. Miljøminister Lea Wermelin lægger op til, at afgifterne på sprøjtemidler skal ændres, så der bruges færre sprøjtemidler i fremtiden og grønnere bliver billigere. Samtidig skal kontrollen styrkes, så nettet strammes om dem, der bryder reglerne og bruger ulovlige sprøjtemidler

Regeringen tager nu næste skridt for et grønnere Danmark. Regeringen ønsker, at brugen af sprøjtemidler skal være mere bæredygtig, og at der skal bruges færre af de sprøjtemidler, der belaster vores miljø og natur.

Når landmænd køber sprøjtemidler til fx at bekæmpe insekter, ukrudt og svampesygdomme er der stor forskel på, i hvor høj grad de påvirker miljøet og naturen. Som det er i dag betaler landmændene en del af afgiften for sprøjtemidler efter indhold af det aktive stof. Det vil sige, at jo mere aktivstof, der er i sprøjtemidlerne, jo mere skal man betale i afgift.

Regeringen foreslår at omlægge afgiften, så der samlet bruges færre sprøjtemidler i landbruget, og så de grønnere alternativer bliver billigere, fordi afgiften falder for lav-risiko sprøjtemidler, herunder midler der er godkendt til økologi. Omvendt bliver det dyrere at anvende de mest miljøbelastende sprøjtemidler.

-Der skal ikke bruges flere sprøjtemidler, end højst nødvendigt, og det skal bedst kunne betale sig at være grøn. Derfor ønsker regeringen at ændre afgiften, så landmændene samlet set bruger færre sprøjtemidler og har en større interesse i at bruge de sprøjtemidler, der har den mindste miljøbelastning. Det vil også gøre det billigere at dyrke økologisk. Det vil være et skridt i en grønnere retning for vores miljø og en hjælpende hånd til de landmænd, der gerne vil hjælpe natur og miljø på vej, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Bedre kontrol med ulovlige sprøjtemidler
Regeringen lægger også op til, at kontrollen med ulovlige sprøjtemidler styrkes. Brug af ulovlige sprøjtemidler kan bl.a. medføre en risiko for, at der findes rester af sprøjtemidler i grundvand og drikkevand. 

-Det er helt uacceptabelt, at der bliver brugt ulovlige sprøjtemidler. Det udgør en risiko for vores drikkevand, og det skal der sættes hårdt ind overfor. Derfor ønsker regeringen at styrke kontrollen markant hos landmanden, i tolden og hos dem, der sælger sprøjtemidler. Langt de fleste overholder reglerne, og derfor skal vi sætte flere penge af til kontrol af brodne kar, så de ikke ødelægger det for resten, siger miljøminister Lea Wermelin.

Resultaterne af de seneste sprøjtemiddelkontroller viser, at der er fundet ulovlige sprøjtemidler på 25 procent af alle kontrolbesøg hos tilfældigt udvalgte landmænd. I de tilfælde, hvor myndighederne har målrettet kontrollen ud fra eksisterende erfaringer er tallet 56 procent.

Den nuværende pesticidstrategi udløber ved årets udgang.

Der er afsat 368 millioner kroner i regeringens finanslovforslag for 2022 til en ny sprøjtemiddelstrategi de næste fem år.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver, Miljøministeriet, Lisa Ioannou, tlf. 24 77 1226, mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Lisa Ryge Ioannou
Tlf. 24 77 12 26
Mail: Obfuscated EmailObfuscated Email

Presserådgiver Malena Chandrasekaran
Tlf. 21 72 53 93
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen (På barsel)
Tlf. 24 77 11 30
Mail: Obfuscated Email

Presserådgiver Niels Brandt Petersen 
Tlf. 20 18 95 68
Mail: Obfuscated Email

Kommunikationsrådgiver Anne Fønss Bach 
Tlf. 21 27 97 37 
Mail: Obfuscated EmailObfuscated Email