Grøn teknologi i stor skala

Publiceret 19-01-2021
Miljø & Natur Grøn omstilling Miljø Affald

Det Miljøteknologiske Udviklings og Demonstrations Program (MUDP) har i december 2020 bevilget 56 millioner kroner til fire store miljøteknologiske projekter inden for cirkulær økonomi, grønt byggeri og håndtering af spildevand. Der er tale om MUDP-fyrtårnsprojekter, som demonstrerer miljøteknologi i stor skala.

Ny grøn teknologi er nødvendig for at løse mange af de klima- og miljøudfordringer, som verden står overfor. MUDP-fyrtårnsprojekter etablerer og demonstrerer nye miljøteknologiske løsninger i fuld skala og bringer ny grøn teknologi tæt på markedet.

Cirkulær økonomi i centrum
Visionen bag det største MUDP-projekt, der blev støttet i 2020 er, at værdifulde stoffer i spildevand fra produktionsvirksomheder skal kortlægges, indvindes og bruges igen. Målet er at etablere tre anlæg, som sikrer, at de ressourcer der i dag løber ud med spildevandet, kan blive udvundet og genanvendt i størst muligt omfang. Et andet projekt skal udvikle cirkulære produktionsprocesser i medicinalindustrien, så energi og værdistoffer bliver genanvendt i sektoren.

Miljøminister Lea Wermelin er meget tilfreds med, at regeringens målsætninger for den grønne omstilling og særligt cirkulær økonomi understøttes af virksomhedernes udvikling af miljøteknologiske løsninger.

- Danmark skal helt i front på den cirkulære dagsorden. Og det gælder selvfølgelig også udvikling af grøn teknologi på området. De støttede projekter viser, at Danmark er fyldt med innovative virksomheder, som kan omsætte grønne ideer til handling og skabe nye arbejdspladser. Vi har brug for stærke virksomheder, når Danmark skal gå forrest og vise vejen for den grønne omstilling, siger Lea Wermelin.

Klimaindsats og mindre støj
Et tredje projekt skal forhindre overløb af spildevand til vandmiljøet ved bl.a. at identificere steder, hvor der er størst risiko for overløb og udvikle datadrevne løsninger, som begrænser skaderne. Systemet skal testes på tre anlæg, som skal forhindre overløb til åer på Fyn, Sjælland og i Østjylland. Et fjerde projekt om fremtidens byggeplads skal reducere udledningen af CO₂ og NOₓ fra byggepladser og lægge en dæmper på støjen.

Formand for MUDP-bestyrelsen, Malou Aamund er også meget tilfreds med de nye MUDP-fyrtårnsprojekter.

- Vi er glade for, at vi kan pege på fire store og ambitiøse projekter, som kan løfte den miljøteknologiske standard på hver deres område. Et fyrtårnsprojekt skal have potentialet til at hæve standarden for miljøbeskyttelse ikke kun i Danmark, men også uden for landets grænser, og det mener vi, at de fire projekter, vi har udvalgt, kan, siger Malou Aamund.

Et fyrtårnsprojekt involverer typisk flere aktører og bidrager til at fremme samarbejde på tværs af brancher. Læs mere om de fire MUDP-fyrtårnsprojekter her.

  • Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) er et program under Miljøministeriet, der støtter udvikling, test og demonstration af miljøeffektiv teknologi.
  • Siden 2015 har MUDP haft en selvstændig bestyrelse. Indsatsen har primært fokus på fremme af miljøteknologi inden for områder som vand og klimatilpasning, affald og cirkulær økonomi, luft og støj, kemikalier samt bæredygtigt byggeri.
  • Siden sin start i 2008 har MUDP bevilliget knap 1 mia. kr. til miljøteknologiske udviklingsprojekter.

 

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Nina Maria Klok, Miljøministeriet, tlf. 24 96 81 57, e-mail:  Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email