Flere kan søge penge til kystbeskyttelse

Publiceret 07-06-2021

Puljen for tilskud til kystbeskyttelse åbner nu for ansøgninger. Der er 90 mio. kroner i puljen i denne runde, og ansøgningskriterierne er udvidet, så flere kystbeskyttelsesprojekter kan komme i betragtning til støtte og medfinansiering.

Kystlinje

Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet afsatte med finansloven for 2021 i alt 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter. Kriterierne for relevante ansøgere blev samtidigt udvidet.

- Vi står over for store udfordringer med stigende havvand som følge af klimaforandringerne. Vi skal ruste os mod oversvømmelser og erosion fra havet. Mange danskere frygter allerede for deres hjem og ejendele. Derfor skal vi i gang nu med at tilpasse samfundet til de klimaforandringer, som allerede er her, og der fremover kun kommer til at påvirke vores liv endnu mere. Vi har sat gang i arbejdet med en national klimatilpasningsplan i Folketinget, og puljen til kystbeskyttelse er endnu et initiativ for at håndtere udfordringerne, siger miljøminister Lea Wermelin.

Puljen med de 90 mio. kr. i 2021 er åben for ansøgninger frem til den 30. september 2021.  

- Jeg er meget tilfreds med, at puljen kommer kystbeskyttelsesprojekter til gode, hvor der også tages hensyn til naturen og biodiversiteten, siger miljøordfører Rasmus Nordquist fra SF.

- Danmark har en fantastisk kystlinje, som vi skal passe på. Vilde storme og erosion skal ikke få vores strande til at forsvinde, vores stuer oversvømmet eller huse til at styrte i havet. Derfor er jeg glad for, at vi nu både sikrer flere midler til kystbeskyttelse og samtidig har udvidet søgekriterierne, så pengene kan komme flere projekter til gode, siger Zenia Stampe, miljøordfører fra Radikale Venstre.

- Det kan blive virkelig dyrt for samfundet, når vejret viser tænder, og havet rejser sig ind over land. Derfor er jeg også meget tilfreds med, at vi har sørget for, at flere penge til kystbeskyttelse kan komme ud og arbejde i flere kommuner og dermed hjælpe med at beskytte flere borgeres hjem og ejendele,’ siger Rasmus Vestergaard, miljøordfører fra Enhedslisten.

- Vi er glade for, at puljen til kystbeskyttelse nu åbner med de øgede midler, vi sikrede med finanslovsaftalen og de udvidede søgekriterier puljen nu har fået. Effektiv kystbeskyttelse er vigtigt, når vandstandene stiger, og stormene bliver kraftigere og hyppigere, og derfor er vi glade for at kunne sikre en styrket indsats på området, siger miljøordfører Torsten Gejl fra Alternativet.

- Danskerne skal kunne sove trygt om natten, også når det stormer. Vi har tidligere set storme, der har ædt store dele af vores strande og kyster. Vi har set oversvømmede huse og haver på grund af forhøjede vandstande. Med puljen her er vi med til at sikre, at flere kommuner nu får mulighed for at dæmme op, når vandet trænger sig på, udtaler miljøordfører fra Socialdemokratiet, Mette Gjerskov.

 

Læs, hvordan man søger: 
https://virk.dk/myndigheder/stat/KDI/selvbetjening/Tilskud_til_diger_eller_kommunale_faellesprojekter

 

Fakta

  • På ca. 2.160 km af den danske kyststrækning anbefales der i Kystplanlægger.dk i dag en reduktion af risikoen på grund af potentielle udfordringer med oversvømmelse og/eller kysttilbagerykning (erosion). Ca. 430.000 mennesker kan i dag blive direkte berørt.
  • Om 50 år er den potentielle udfordring ifølge Kystplanlægger steget til ca. 3.070 km kyst på grund af bl.a. klimaforandringer. Dette vil berøre ca. 523.000 mennesker.
  • Der er derfor brug for langsigtede helhedsløsninger, der forebygger mod oversvømmelse og kysttilbagerykning, og som tager hensyn til de forskellige interesser, der måtte være på kysten. Det er projekter, der imødekommer disse udfordringer, der kan være berettigede til at modtage medfinansiering fra puljen.
  • Med aftale om finansloven for 2019 blev der afsat en samlet tilskudspulje på 80,6 mio. kroner i finansårene 2020 og 2021 til medfinansiering af diger ved Vadehavet og kommunale fællesprojekter i områder, hvor risikoen for kysterosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016.
  • Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har med Aftale om Finansloven 2021 afsat yderligere 350 mio. kr. til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter og udvide kriterierne for relevante ansøgere.

 

Kontakt

Presserådgiver i Miljøministeriet, Nina Maria Klok, 24 96 81 57, Obfuscated Email

Områdechef i Kystdirektoratet, Ane Høiberg Nielsen, 91 33 84 30, Obfuscated Email  

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email