Bredt flertal vedtager lovgivning for Danmarks nye naturnationalparker

Publiceret 03-06-2021

Rammerne for Danmarks kommende naturnationalparker på statens arealer er på plads, efter at miljøminister Lea Wermelins lovforslag i dag er stemt igennem i Folketinget.

Om et år kan danskerne besøge Naturnationalpark Fussingø ved Randers og Naturnationalpark Gribskov i Nordsjælland – de to første i rækken af op imod 15 nye naturnationalparker.

Her får naturen lov til at udvikle sig på mere naturlige præmisser, og arealerne bliver uden skov- og landbrugsproduktion, så de kan udvikle sig til en mosaik af forskellige naturtyper, der skal give gode levesteder for både dyr og planter. Samtidig skal naturnationalparkerne give nye spændende naturoplevelser i hele landet.

Men for at det kan lade sig gøre, er der brug for at skabe en retlig ramme for etableringen og forvaltningen af naturnationalparkerne. Derfor præsenterede miljøminister Lea Wermelin i januar et lovforslag, der skal sikre netop dette. Og det har et bredt flertal i Folketinget nu stemt igennem.

- Vi står i en naturkrise, hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at uddø. De kommende naturnationalparker skal være med til at få vores natur på fode igen, men det kræver et opdateret regelsæt, som giver bedre rammer for netop natur og biodiversitet. Det får vi nu, siger miljøminister Lea Wermelin.

Fokus på dyrevelfærd

Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservativt Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet har stemt for den nye lovramme.

Her har et vigtigt fokusområde været at sikre dyrevelfærden. Der gives nu bedre mulighed for, at der kan udsættes store planteædere, som kan leve i naturnationalparkerne hele året for at skabe nye levesteder ved at trampe i jorden og gnaske af krattet. 

I forbindelse med lovbehandlingen er det besluttet, at der blandt andet skal ske en evaluering af dyrevelfærden, og at der igangsættes et pilotprojekt med teknologisk understøttelse af tilsynet med udsatte dyr. 


- Store græssere spiller en afgørende rolle for at skabe en rig og varieret natur i Danmark. Men når vi lader dyrene give naturen en hjælpende hånd, har vi samtidig et ansvar for at sikre dyrevelfærden, det må vi aldrig gå på kompromis med. Derfor er jeg glad for, at et bredt flertal i Folketinget er enige om nogle rammer for de kommende naturnationalparker, hvor vi både passer bedre på naturen, giver mere spændende naturoplevelser til os alle sammen og samtidig sætter klare krav til dyrevelfærden. Det er ikke til diskussion, at de græssende dyr på statens arealer skal have det godt og trives, siger miljøminister Lea Wermelin.

FAKTA:

Udgangspunktet for naturnationalparkerne er, at områderne skal kunne understøtte de store græssere året rundt med naturlig føde fra græs eller krat. Bestanden af de udsatte dyr og dyrenes afkom skal tilses jævnligt for at sikre, at bestanden klarer sig i det naturlige miljø, hvor de er blevet udsat. Tilsynet skal også omfatte en vurdering af dyrenes huld og adfærd. Det skal fremgå af forvaltningsplanerne for områderne, hvordan dyrenes velfærd sikres, herunder hvordan eventuelle syge eller tilskadekomne dyr skal opdages og håndteres, så de ikke udsættes for unødig lidelse, oghvordan der skal ske regulering af bestanden, hvis levevilkårene ændrer sig. Naturstyrelsen vil desuden udarbejde en beredskabsplan for håndtering af dyrene i særligt kritiske situationer, for eksempel i tørkeperioder eller særligt kolde vintre.


HISTORIK: 

  • Regeringen indgik i juni 2020 en aftale med Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet om at igangsætte forberedelsen af to naturnationalparker ved Fussingø ved Randers og i Gribskov i Nordsjælland.
  • Den 4. december 2020 indgik Regeringen, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet en aftale om en natur- og biodiversitetspakke. Med aftalen blev der afsat 888 mio. kr. i perioden 2021-2024 til at forbedre natur og biodiversitet i Danmark. For de afsatte midler vil der bl.a. kunne etableres op mod i alt 15 nye naturnationalparker.
  • Den 26. maj besluttede aftaleparterne, at de næste tre naturnationalparker placeres i Almindingen på Bornholm, Stråsø mellem Herning og Holstebro og Tranum ved Jammerbugt.
  • Forud for etableringen af de kommende naturnationalparker inddrages både en videnskabelig arbejdsgruppe, en national arbejdsgruppe for interessenter og lokale projektgrupper i arbejdet. Grupperne skal medvirke til at sikre, at naturnationalparkerne bliver etableret på det bedste tilgængelige videnskabelige grundlag og med input fra både lokale borgere og nationale interessenter.
  • Lovforslaget om rammerne for de kommende naturnationalparker på statslige områder blev sendt i offentlig høring fra den 15. januar 2021 til den 12. februar 2021.
  • Lovforslaget blev fremsat i Folketinget d. 29. april, og er d. 3. juni blevet tredjebehandlet. Ved tredjebehandlingen blev lovforslaget stemt igennem.
  • Den 8. juni inviterer miljøminister Lea Wermelin til en faglig konference om Danmarks kommende naturnationalparker. Her vil processen for de ti næste naturnationalparker blive præsenteret, og i dén proces er der lagt op til at høre alle interesserede, hvor de mener, at naturnationalparkerne skal placeres.
  • For at give sin mening til kende kan man anvende Naturstyrelsens interaktive kort og angive, hvor man mener, at der bør ligge en naturnationalpark. Det kan man gøre frem til den 2. august.

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen, Miljøministeriet, tlf.: 24 77 11 30, e-mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email