Salg af sprøjtemidler er faldende

Publiceret 23-03-2021

Salget af sprøjtemidler er faldet, og forbruget er lavt, viser den bekæmpelsesmiddelstatistik, som Miljøstyrelsen netop har offentliggjort for 2019. Miljøminister Lea Wermelin glæder sig over tallene. Hun ønsker nye indsatser på området og indkalder til forhandlinger i efteråret.

Miljøstyrelsen opgør hvert år tal for salg og forbrug af sprøjtemidler i en bekæmpelsesmiddelstatistik. Tallene for 2019 er netop offentliggjort og viser, at salget er faldende og forbruget ligger på et lavt niveau. Forbruget af sprøjtemidler i 2019 er faktisk det næstlaveste nogensinde. Der blev sprøjtet mindre i sæsonen 2017/2018, men en længerevarende periode med tørke var årsag til det historisk lave forbrug dengang. 

- Vi skal passe godt på vores grundvand og vores natur. Derfor er det en klar politisk målsætning, at belastningen fra landbrugets brug af sprøjtemidler skal ned. De nyeste tal viser, at vi virkelig er kommet langt. Det er godt nyt, siger miljøminister Lea Wermelin.  

Ny pesticidstrategi skal forhandles
Den nuværende pesticidstrategi har en målsætning for nedbringelse af salget af sprøjtemidler, som er opfyldt i den nye statistik. Den nuværende politiske aftale om en femårig pesticidstrategi udløber ved udgangen af året, og der skal forhandles en ny strategi i efteråret.

- Senere i år tager vi fat på forhandlinger om en ny pesticidstrategi, fordi den nuværende aftale udløber. Her vil de nye tal om salg og anvendelse af sprøjtemidler indgå, når vi skal tage de næste skridt og fastsætte mål og indsatser til at sikre tryghed om vores drikkevand, siger miljøminister Lea Wermelin.   

Resultaterne fra den nye bekæmpelsesmiddelstatistik vil nu blive analyseret i Miljøministeriet og indgå ministeriets forberedende arbejde frem mod de politiske forhandlingerne af en ny pesticidstrategi.

Fakta:

  • Bekæmpelsesmiddelstatistikken udgives årligt og er dels baseret på salgstal for biocider og pesticider, som kemikalieproducenterne har indberettet for kalenderåret 2019, og dels på det forbrug af pesticider, som jordbrugerne har indberettet for dyrkningsperioden 1. august 2018 til 31. juli 2019.
  • I statistikken opgøres pesticidbelastningsindikatoren (PBI), der viser udviklingen i miljø- og sundhedsbelastningen fra de pesticider, danske jordbrugere køber til at bekæmpe ukrudt, svampe og andre skadevoldere i deres afgrøder. Målsætningen i Pesticidstrategi 2017-2021 er, at PBI baseret på salgstal maximalt er på 1,96. PBI er faldet med 52 procent siden beregningerne i 2011 og er i 2019 på 1,57. Målsætningen er dermed fortsat opfyldt.
  • Nogle jordbrugere registrerer ikke deres forbrug af glyphosat mellem afgrøder, og det er medvirkende til, at data for salget af glyphosat er højere end data for bruget. Miljøstyrelsen rejste problemstillingen for SEGES ifbm. bekæmpelsesmiddelstatistikken for 2018, og SEGES påbegyndte herefter en informationsindsats i erhvervet. Effekten af den igangsatte informationsindsats vil formentlig tidligst kunne ses i Bekæmpelsesmiddelstatistik 2020. I lyset af resultaterne af 2019-statistikken vil Miljøstyrelsen fortsat indgå i en dialog med SEGES om problemstillingen. 
  • Læs bekæmpelsesmiddelstatistikken på Miljøstyrelsens hjemmeside her.

Yderligere information:

Presserådgiver i Miljøministeriet, Nina Maria Klok, tlf. 2496 8157 eller mail. Obfuscated Email

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email