Regeringen vil fordoble eksporten af vandteknologi

Publiceret 05-11-2021
Miljø Grøn omstilling Industri

Danske virksomheder er blandt verdens bedste, når det kommer til vandteknologi og -løsninger. Miljøminister Lea Wermelin, udenrigsminister Jeppe Kofod og erhvervsminister Simon Kollerup lancerer nu en ny eksportstrategi for vand med ambitionen om at fordoble eksporten.

Vand er en af verdens vigtigste naturressourcer og adgangen til vand er afgørende for et godt liv. Men vand er også en del af de største globale udforinger: Problemer med at skaffe rent vand, at undgå oversvømmelser og med at håndtere beskidt spildevand på en bæredygtig måde.

Danske virksomheder er blandt de førende i verden, når det kommer til vandteknologi og vandløsninger og efterspørgslen på løsninger er stor.

For at Danmark også i fremtiden kan være blandt verdens førende lande er det vigtigt, at vi i Danmark løfter i flok. Det gør vi bl.a. ved, at regeringen nu lancerer en eksportstrategi for vand, der er blevet udarbejdet af Miljøministeriet, Udenrigsministeriet og Erhvervsministeriet i et tæt partnerskab med vandbranchen. Strategien sætter rammen for den danske eksportindsats for vand i de kommende år.

Strategiens vision er, at den danske vandbranche skal være med til at løse verdens vand- og klimatilpasningsproblemer gennem en fordobling af den danske eksport af vandteknologi fra 20 mia. kroner i 2019 til 40 mia. kroner 2030.

- I Danmark er vi både ambitiøse og dygtige, når det kommer til vandteknologi og –løsninger, og vi vil gerne fremme den grønne dagsorden uden for landets grænser. Den danske vandbranche har både intelligente og bæredygtige løsninger, der efterspørges verden over. Derfor er jeg glad for, at vi i dag kan præsentere en samlet eksportstrategi for vand, så vi i fremtiden kan få de danske løsninger ud i verden til gavn for miljøet, mennesker og danske arbejdspladser, siger miljøminister Lea Wermelin.

-Danmark er et globalt grønt foregangsland på tværs af en lang række teknologier. Derfor glæder det mig, at vi i dag kan lancere en ambitiøs eksportstrategi, der sætter turbo på eksporten af grøn dansk vandteknologi. Et område, som dansk erhvervsliv står enormt stærkt i. Vi afsætter konkrete ressourcer til at styrke eksportmulighederne for vores danske virksomheder. Vi styrker myndighedssamarbejderne og ansætter flere eksperter på en række af vores vigtigste eksportmarkeder. Jeg er særlig glad for det tætte partnerskab med erhvervslivet, der har været central for udarbejdelsen af strategien. siger udenrigsminister Jeppe Kofod.

-Danske virksomheder leverer vandteknologiske løsninger i verdensklasse og deres arbejde hjælper lande, som kæmper med naturkatastrofer og beskidt drikkevand. Derfor er det også helt afgørende, at vi får dansk ekspertise over landegrænsen og på den måde skaber flere grønne arbejdspladser herhjemme,” siger erhvervsminister Simon Kollerup.

Eksportstrategien indeholder en lang række strategiske indsatser. Der etableres bl.a. en eksportordning og Miljøministeriet og Udenrigsministeriet vil indgå   myndighedssamarbejder med myndigheder i USA, Tyskland, Italien, Polen og Spanien. Der tilknyttes en række vandspecialister til både at drive myndighedssamarbejderne og assistere danske vandvirksomheder i lokale projekter. Samtidig udsendes der en vandspecialist til Indien, som skal understøtte det grønne strategiske partnerskab mellem Indien og Danmark.

Derudover tæller indsatserne også et samarbejde mellem Miljøministeriet og myndigheder i Marokko og Etiopien og med storbyer rundt om i verden, samt en række finansielle værktøjer som etableringen af EKFs Green Accelerator facilitet og finansiering af danske vandspecialisters involvering i eksportaktiviteter, 

Strategien er udarbejdet i samarbejde med forskellige aktører i vandbranchen, som blandt andet består af virksomheder, forsyninger, rådgivere, brancheorganisationer og universiteter.

Med den politiske aftale fra den 8. oktober 2020 om genstart af dansk eksport efter COVID19 blev det besluttet, at skulle udarbejdes en eksportstrategi for vand.

I 2020 nedsatte regeringen syv regionale vækstteams, som skal udvikle de lokale erhvervsstyrker, hvor vækstteam Midtjylland anbefalede at etablere et erhvervsfyrtårn inden for vandteknologi, så Midtjylland kan være en foregangsregion, når det kommer til udvikling, demonstration, produktion og skalering af vandteknologi.

Læs hele strategien her

Læs faktaark her

Læs analysen her

Yderligere oplysninger:

Lisa Ioannou, presserådgiver, Miljøministeriet, tlf.: 2477 1226, mail: Obfuscated Email

Camilla Weigel Christensen, presserådgiver, Erhvervsministeriet, tlf.: 91 33 70 97  mail: Obfuscated Email

Pressevagten, Udenrigsministeriet, mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email