Wermelin på eksportfremstød med vandbranchen i USA

Publiceret 29-11-2021
Grøn omstilling Industri Miljø & Natur Miljø

Sammen med en række danske virksomheder i vandbranchen tager miljøminister, Lea Wermelin, til USA for at styrke eksporten og samarbejdet mellem de to lande. Det sker i kølvandet på at regeringen netop har lanceret en eksportstrategi for vandbranchen, hvor de har sat som mål at fordoble eksporten i 2030

Lea Wermelin besøgte blandt andet vandreservoiret Folsom Lake i Californien, hvor det ses, hvordan tørken påvirker vandforsyningen

Oversvømmelser og tørke. Drikkevand og spildevand. Stormflod og vandforurening. Vand er både en vital naturressource og samtidig en stor, global udfordring.

Mange steder i verden er der stor efterspørgsel på vandteknologi og -løsninger og rådgivning fra eksperter i forhold til hvordan man håndterer de udfordringer. Og danske virksomheder i vandbranchen er blandt verdens bedste til at levere de løsninger.

Også i USA er der fokus på at tage hånd om problemer med vand og derfor er miljøminister, Lea Wermelin, netop taget til Californien og Texas med en række danske vandvirksomheder. Det sker som led i den eksportstrategi for vandbranchen, som regeringen lancerede for nylig, hvor målet er at fordoble eksporten fra 20 mia. kroner i 2019 til 40 mia. kroner i 2030.

-I Danmark tager vi det som en selvfølge, at der fx er vand nok, men i mange steder i verden er vandmangel et nærværende og alvorligt problem. Bæredygtig håndtering og udnyttelse af vandressourcerne er afgørende for klima, miljø og naturen. Danske virksomheder i vandbranchen er i verdensklasse, og den stærke position skal vi beholde. Der er brug for bæredygtige produkter og rådgivning af høj kvalitet over alt i verden, og her er Danmark leveringsdygtig. USA ser Danmark som et grønt og innovativt forgangsland - blandt andet på vandområdet. Den position skal vi udnytte til gavn for miljøet og for at skabe grønne, danske arbejdspladser, siger miljøminister Lea Wermelin.

-USA er verdens største marked for vandteknologi og rådgivning – og efterspøgslen er stor. Flere stater i USA er hårdt ramt af vandmangel, og der er et kæmpe potentiale for en energi- og klimaeffektiv spildevandsrensning. Dette fremstød kan styrke vores samarbejde. Vi har både mindre og større virksomheder, som er klar til at udbygge den danske styrkeposition i USA inden for grundvand, drikkevand, spildevand og klimatilpasning, siger branchechef i DI Vand Mads Helleberg Dorff

-Flere danske vandvirksomheder arbejder i dag målrettet på at komme tættere på den amerikanske vandsektor, men der er fortsat et stort uudnyttet potentiale for mange SMV’er. Amerikanske byer, forsyninger og den private industri kæmper i øjeblikket med klimaforandringer, aldrende infrastruktur og forhøjede energipriser, og med præsident Bidens godkendte 1.000 mia. USD budgetpakke følger ekstrastore investeringer som på delstatsniveau vil gå til etableringen af en ny vandinfrastruktur i USA. Her kan flere danske leverandører bidrage med effektive og langtidsholdbare løsninger, men det kræver, at de kender deres besøgstid og arbejder målrettet med det amerikanske marked,” siger Andreas Julskjaer Pedersen, Head of Danish Export – Water, Danish Export Association

Under besøget skal den danske delegation besøge Texas og Californien. I Houston bliver der blandt andet afholdt Danish Water Day – en workshop, hvor den danske delegation mødes med amerikanske vand- og spildevandforsyninger, myndigheder m.fl. og udveksler viden og idéer. Derudover deltager miljøministeren i åbningen af Grundfos’ nye hovedkvarter uden for Houston og besøger ligeledes Folsom Lake i Californien, som giver et indblik i hvilke konsekvenser det har, at Californien bliver ramt af tørke.  

USA er Danmarks 3. største eksportmarked og verdens største vandmarked med en anslået størrelse på 156 milliarder USD. Ud over det eksisterende marked har USA ifølge den amerikanske Miljøstyrelse (EPA) et forventet investeringsbehov i den offentlige vandinfrastruktur i størrelsesordenen 682 milliarder USD frem mod 2030.

Delegationen er afsted fra den 28. november til den 2. december 2021.

Yderligere oplysninger:
Lisa Ioannou, presserådgiver, Miljøministeriet, tlf: 2477 1226, mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email