Miljøstyrelsen har rettet op på fejl og mangler i forvaltningen af dispensationer på drikkevandsområdet

Publiceret 10-09-2021
Miljø

Kammeradvokaten har nu afsluttet den grundige gennemgang af Miljøstyrelsens forvaltning af dispensationer på drikkevandsområdet, som blev igangsat af miljøministeren.

Kammeradvokaten påpeger i sin rapport de samme kritiske forhold vedrørende Miljøstyrelsens hidtidige håndtering af drikkevandsområdet, som gav anledning til at Miljøministeriet iværksatte undersøgelsen i første omgang. Kammeradvokaten konstaterer også, at Miljøministeriets departement i forbindelse med forhandling af drikkevandsdirektivet modtog indikationer, som burde have fået departementet til at undersøge nærmere, om direktivet var korrekt implementeret i de danske regler, da departementet overtog området i 2018.

Kammeradvokaten konstaterer, at drikkevandsdirektivet – herunder direktivets dispensationsregler – i dag er korrekt implementeret i de danske regler af Miljøministeriets departement. Miljøstyrelsen har endvidere nu udarbejdet et korrekt administrationsgrundlag til forvaltning af drikkevandsområdet. Endelig vurderer Kammeradvokaten, at Miljøstyrelsens initiativer til fremover at sikre sagsbehandlingen på drikkevandsområdet er tilstrækkelige.

- Det vand, som kommer fra vores vandhaner, skal vi trygt kunne drikke. Samtidig skal der være tillid til, at krav til beskyttelsen af drikkevandet bliver overholdt. Derfor iværksatte jeg en tilbundsgående, ekstern undersøgelse af Miljøstyrelsens forvaltning af drikkevandsområdet, da det blev klart, at administrationen var i strid med direktivet. Nu har Kammeradvokaten set på området med øjne udefra, og jeg er tilfreds med, at Kammeradvokaten konstaterer, at der er rettet op på fejl og mangler i drikkevandsbekendtgørelsen og i forvaltningen af dispensationer, siger miljøminister Lea Wermelin.

Ekstern undersøgelse
Kammeradvokatens gennemgang blev sat i gang af miljøminister Lea Wermelin. Baggrunden for undersøgelsen er manglende implementering af EU-reglerne, der har betydet, at en række midlertidige dispensationer til danske vandværker for overskridelse af kravværdier for visse stoffer i drikkevandet kunne være givet, uden at det var muligt efter EU’s regler på området. Det blev tydeligt, da Miljøstyrelsen i maj måned 2020 sendte en notificering af 5 dispensationer til EU-Kommissionen og Kommissionen i sit svar den 13. juli 2020 angav, at muligheden for dispensationer efter drikkevandsdirektivets krav var udløbet. 

Der er foretaget en vurdering af Styrelsen for Patientsikkerhed af hvert enkelt stof, så der har ikke været en sundhedsrisiko ved at sende vandet til forbrugerne. Der kan ikke gives en dispensation, hvis der er en risiko for menneskers sundhed, så det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at der ikke er nogen danskere, der skal frygte for at have drukket vand fra hanen.

- Jeg har ikke lagt skjul på, at jeg har fundet det kritisabelt, at den her praksis har kunnet fortsætte i så mange år, uden at der er blevet gjort opmærksom på det. Men det vigtigste er selvfølgelig, at der ikke har været en sundhedsrisiko, og at der er rettet op på forvaltningen. Opgaven med at sikre tryghed om vores grundvand er et arbejde, der aldrig stopper og som altid har høj prioritet. Det er helt unikt, at vi i Danmark kan drikke vores vand fra vandhanen uden, at det skal renses først. Sådan skal det selvfølgelig også være i fremtiden, siger miljøminister Lea Wermelin.

Kammeradvokatens undersøgelse afdækker følgende spørgsmål:

1)       Er EU lovgivningen på drikkevandsområdet korrekt implementeret i dansk ret?

2)      Er der udarbejdet korrekt administrationsgrundlag for direktivet og danske regler på drikkevandsområdet?

3)      Er der sket korrekt forvaltning, i overensstemmelse med lovgivning på drikkevandsområdet?

4)      Er der sket korrekt orientering af minister og Folketing om forvaltningen af drikkevandsområdet?

5)      Er Miljøstyrelsens påtænkte initiativer til fremover at sikre sagsbehandlingen på området, jf. styrelsens redegørelse, tilstrækkelige?

Læs Kammeradvokatens undersøgelse her    

 

Yderligere oplysninger:

Pressechef for miljøministeren, Jakob Sejr Teichert, tlf. +45 61 39 17 23, e-mail. Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email