Ny aftale betyder grønnere og renere byer

Publiceret 13-09-2021

Kommunerne får nu en række nye værktøjer til at få renere luft i byerne. Med en ny aftale bliver der blandt andet mulighed for at skærpe miljøzonerne, indføre nulemissionszoner og forbyde ældre brændeovne.

Regeringen, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten har indgået Aftale om Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling.

Med aftalen vil partierne skabe bedre muligheder for, at vi kan få grønnere, sundere byer, der understøtter det gode byliv.

Aftalepartierne er blevet enige om at give landets nuværende miljøzonekommuner mulighed for at skærpe deres miljøzoner, så de også gælder for dieselpersonbiler uden partikelfilter. Det vil sige, at kommunalbestyrelserne i København, Frederiksberg, Aarhus, Aalborg og Odense kan beslutte, at dieselpersonbiler skal have partikelfilter for at kunne køre i deres miljøzoner. Størstedelen af luftforureningen fra trafikken på byvejene kommer fra partikler fra gamle dieselbiler. Berørte bilejere med en lavere indkomst får mulighed for at ansøge om tilskud til at montere et partikelfilter, så de fortsat kan færdes i miljøzonerne.

Derudover er partierne enige om at gøre det muligt for kommuner at etablere nulemissionszoner i afgrænsede byområder, hvor der som udgangspunkt kun må køre biler uden forbrændingsmotorer, men det skal fortsat være muligt at bo, handle og færdes i en nulemissionszone. Aftalepartierne er derfor enige om at sikre klare undtagelser og dispensationsmuligheder for borgerne og erhvervsdrivende med legitime behov for adgang til zonen.

Med aftalen bliver det også muligt for kommunerne at forbyde ældre brændeovne og pejseindsatse produceret før juni 2008 i områder med fjernvarme og naturgas. Ældre brændeovne skønnes at udlede op til fem gange så mange partikler som nye brændeovne.

Aftalen betyder også, at der kommer et forbud mod sprøjtning med bl.a. glyphosat på en række offentlige og private arealer som veje, grus, stier, fortove, indkørsler, parkeringsarealer, og at der afsættes 50 mio. kr. til etablering af ca. 180-200 ha ny statslig skov i hovedstadsområdet.

Sidst indgår der i aftalen et nationalt luftpartnerskab bestående af kommuner, KL og centrale interessenter. Luftpartnerskabets centrale opgave bliver at komme med anbefalinger til yderligere tiltag samt at iværksætte analyser, projekter og drøftelser, som kan begrænse luftforureningen og sikre ren luft til gavn for alle.

-Selv om vi i Danmark kan bryste os af at have byer, der er kendt for cykelstier, grønne parker, rent badevand og god luftkvalitet, så kan vi gøre mere for at få renere og grønnere byer. Luftforurening er skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt hvert år. Derfor er jeg glad for, at regeringen og aftalepartierne er blevet enige om denne her aftale, der giver kommunerne bedre værktøjer i forhold til at bekæmpe blandt andet luftforurening, siger miljøminister Lea Wermelin.   

 

Aftalepartierne udtaler:

Carl Valentin, miljøordfører, SF:
- Nu giver vi lokalpolitikerne magten til at beskytte borgerne bedre mod luftforurening. Med skærpede miljøzoner og mulighed for at forbyde gamle svinende brændeovne, tager vi et godt skridt den rigtige vej. Vi har i SF længe kæmpet for renere luft, men også bedre beskyttelse af drikkevandet. Et sprøjteforbud på en række arealer, hvor der i dag bruges sprøjtegifte som glyphosat, er også et vigtigt skridt i den rigtige retning. Aftalen er tiltrængt og fremragende nyt for borgerne – særligt i de større byer, hvor vi dør i hobetal af partikelforurening på grund af manglende handling fra fortidens politikere.

Zenia Stampe, miljøordfører, Radikale Venstre:
-Vi har i Radikale Venstre længe ønsket en skærpet indsats mod luftforurening. Med aftalen udvider vi miljøzonerne til personbiler og giver kommunerne mulighed for at indføre nulemissionszoner. Vi er også glade for, at indsatsen mod brændeovne skærpes markant. Brændeovne er den største kilde til partikelforurening, og med aftalen giver vi kommunerne mulighed for at forbyde de ældste og mest forurenende brændeovne. Men vi ønskede i virkeligheden at gå endnu længere. Derfor er vi glade for, at  det nye partnerskab for ren luft skal overveje yderligere initiativer for at nedbringe luftforureningen fra både transport og brændeovne.

Henning Hyllested, transportordfører, Enhedslisten:
-Alle har ret til sunde, grønne liv - også i byerne. Det er glædeligt, at dieselpersonbiler nu kan omfattes miljøzonekravene, og særligt at aftalen giver som noget helt nyt kommunerne muligheder for at indføre nulemissionszoner – det har vi i Enhedslisten gentagne gange bragt på banen, og vi er glade for, at vi har kunne finde fælles fodslag for det initiativ. Med aftalen får kommunerne mulighed for at mindske den lokale støj- og luftforurening, medvirke til at nå kommunens egne klimamål og generelt fremme grøn mobilitet. Med aftalen tager vi nogle vigtige skridt for grønnere byer.

Mette Gjerskov, miljøordfører, Socialdemokratiet:
-Vi skal simpelthen have renere luft, så vi alle frit kan trække vejret uden at blive syge af det – især i byerne. Jeg er rigtig glad for, at vi er nået til enighed. Vi giver nu en række konkrete redskaber til kommunerne til at bekæmpe luftforurening. Derudover er der også grund til at glæde sig over, at der kommer mere statslig skov i hovedstadsområdet. Mange flere danskere har i den seneste tid fået øjnene op for vores fantastiske natur, og nu bliver der mere af den og bedre mulighed for at bruge og nyde den.

 

Fakta:

  • Der er til initiativerne afsat 251,7 mio. kr. i perioden 2022-25.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver i Miljøministeriet Lisa Ioannou, Obfuscated Email, tlf: 2477 1226

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email