Nu kommer der sprøjteforbud på fortove og terrasser

Nu bliver det forbudt at sprøjte med bl.a. glyphosat på en række offentlige og private arealer. Det har et politisk flertal i Folketinget netop vedtaget.

I takt med forårssolen kaster sine varme stråler over Danmark, og alting begynder at spire og springe ud, skyder ukrudtet samtidig op mellem fliserne på terrassen og i gruset i indkørslen.

Men i fremtiden kan man ikke springe over, hvor gærdet er lavest og bruge løs af sprøjtemidler for at komme ukrudtet til livs. For nu bliver det forbudt at bruge de sværest nedbrydelige sprøjtemidler til at fjerne uønsket ukrudt på en række områder. Det har et flertal i Folketinget netop vedtaget.

Lovændringen betyder, at det bliver forbudt at bruge sprøjtemidler med fx glyphosat på flere private og offentlige arealer. Der er tale om fx stier, veje, grus, fortove, indkørsler, parkeringsarealer og terrasser, fordi under den slags arealer er det øverste jordlag gravet væk, og der er derfor en særlig risiko for at sprøjtemidler kan sive ned i grundvandet.  

Nu forbyder vi svært nedbrydelige sprøjtemidler de steder, hvor der er en særlig risiko for, at det ender i vores grundvand. I Danmark har vi noget af det bedste drikkevand i verden og det skal vores børn og børnebørn også have. Sprøjteforbuddet er et godt skridt på vejen til en bedre beskyttelse af grundvandet, siger miljøminister Lea Wermelin. 

Alternativerne findes

Forbuddet vil blive udarbejdet inden for EU’s regler på området og vil også tage højde for relevante undtagelser i forhold til bl.a. sikkerhedsmæssige hensyn og bekæmpelse af invasive arter.

Nogle sprøjtemidler er let-nedbrydelige og vil ikke gå i grundvandet, og de vil derfor ikke være omfattet af et forbud. Det betyder fx, at der fortsat kan anvendes pelargonsyre og eddikesyre i stedet for glyphosat til bekæmpelse af ukrudt.

Socialdemokratiet lovede før valget et sprøjteforbud, og det leverer vi på nu. Til gavn for danskerne og naturen. Og heldigvis findes der alternativer til de sværest nedbrydelige sprøjtemidler. Jeg er overbevist om, at mange danskerne ikke har noget imod at bruge hakkejernet til at fjerne ukrudt med, hvis de på den måde bedre kan passe på grundvandet og naturen, siger miljøminister Lea Wermelin.   

Forbuddet træder i kraft den 1. juli 2022 med den virkning, at det vil blive forbudt at sælge de omtalte sprøjtemidler til de nævnte arealer fra 2023 og forbudt at sprøjte på arealerne fra 2024.  

Yderligere oplysninger:

Presserådgiver, Miljøministeriet Lisa Ioannou, tlf: 24771226, Obfuscated Email

Søg i nyheder

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email