Ansættelsesretlig opfølgning på Minkkommissionens beretning

Publiceret 24-08-2022

Som følge af indstilling fra Medarbejder- og kompetencestyrelsen fritages departementschef Henrik Studsgaard fra tjeneste.

Miljøministeren har d.d. truffet afgørelse i personalesagen vedr. Miljøministeriets departementschef som opfølgning på Minkkommissionens beretning. Afgørelsen er truffet på baggrund af rådgivning og indstilling fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har indstillet at indlede en disciplinærforfølgning af departementschef Henrik Studsgaard med et tjenstligt forhør. Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har rådført sig med Kammeradvokaten, og det er Kammeradvokatens vurdering, at indstillingen er forenelig med retsgrundlaget og praksis. Miljøministeren har fulgt indstillingen fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og departementschefen er fra dags dato fritaget fra tjeneste.

Der vil snarest blive konstitueret en midlertidig departementschef.

Yderligere oplysninger:
Pressechef Jakob Sejr, tlf: 61391726, email: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email