Miljøministeren rejser til Kenya i anledning af 50-året for FN’s miljøprogram

Publiceret 28-02-2022
Affald Miljø

På rejsen sætter Lea Wermelin og den danske delegation bl.a. fokus på plastikforurening og rent drikkevand på det afrikanske kontinent.

Plastik, der flyder i verdenshavene og ender i fuglenes maver. Regnskove, der fældes og brændes ned, så skovens dyr presses ud af deres vante levesteder, og klimakrisen accelereres. Eller olieudslip fra skibe, som forurener havene med altødelæggende konsekvenser til følge for livet under havoverfladen.

Det er nogle af de globale problematikker, som FN’s miljøprogram, UNEP, har arbejdet med siden 1972, hvor organisationen blev grundlagt i Nairobi, Kenya.

I år markerer FN 50-året for organisationen og FN’s miljøprogram, og i den anledning rejser miljøminister Lea Wermelin til Nairobi for at deltage i fejringen.

I 50 år har UNEP været en drivkraft i forhold til at sætte miljø og natur på den politiske dagsorden. Men aldrig før har vi befundet os på så brændende en platform som netop nu. Vi står i en global natur-, forurenings- og klimakrise, som forskere har døbt ’Den sjette massedød’. Lige nu er vi mennesker i fuld gang med at brænde regnskove ned og forurene vores verdenshave. Vi tager kvælertag på de ressourcer, der er livsvigtige for tusindvis af arter. Den udvikling kan vi kun vende, hvis vi gør det sammen på global skala, og derfor er 50-året for FN’s miljøprogram på mange måder skelsættende, siger miljøminister Lea Wermelin.

Politiske 2030-mål og danske erhvervsløsninger på dagsordenen

Som en vigtig del af FN-miljøforsamlingen i Kenya, som finder sted i dagene op til den officielle fejring af UNEP, mødes verdens miljøministre til politiske drøftelser om de globale 2030-mål på natur- og miljøområdet. Der er i alt foreslået 17 resolutioner, som skal være med til at sikre, at målene nås. Bl.a. med fokus på bekæmpelse af global plastikforurening, kemikalie- og affaldsforurening og øget brug af naturbaserede løsninger til gavn for klima og natur.

Derudover skal miljøminister Lea Wermelin mødes med en række danske virksomheder, der opererer i Kenya og hver dag er med til at hjælpe den afrikanske befolkning med at sikre rent drikkevand og at mindske forureningen fra affald. 

Danmark er en langsigtet samarbejdspartner for Kenya. Vi har den tekniske ekspertviden inden for bl.a. affaldssortering og vandforsyning, som er to væsentlige udfordringer for det afrikanske kontinent. Derfor rejser jeg også til Kenya for at besøge danske virksomheder og fremme danske løsninger. Det er godt for dansk erhvervsliv, men det er i høj grad også afgørende i arbejdet med at løse den globale klima- og naturkrise. Her har vi en forpligtelse til at hjælpe lande som Kenya videre i den grønne omstilling, siger miljøminister Lea Wermelin.


Miljøministeren skal bl.a. besøge en Kenyansk vandforsyning, en genbrugsplads og en række danske virksomheder. Rejsen varer fra d. 28. februar til d. 5. marts.

FAKTA: Danmarks miljø- og naturindsats i FN

  • Med finansloven for 2022 er der lagt op til, at Danmark giver et årligt kernebidrag til FN’s Miljøprogram, UNEP, på 50 mio. kr., hvilket forventes at være det fjerde højeste i verden.
  • Desuden gives der en række andre bidrag relateret til FN-resolutioner, herunder inden for plastik og marint affald, kemikalier, bæredygtig forbrug og produktion, og kvælstof.
  • I 2022 indtræder Danmark i bestyrelsen for trustfonden for FN’s Årti for Genopretning af Økosystemer. Der er på FL22 afsat 70 mio. kr. til initiativet.
  • Derudover giver Danmark store bidrag til en række særskilte internationale miljø- og naturorganisationer såsom den globale miljøfacilitet GEF og naturorganisationen IUCN.

Yderligere oplysning:

Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen, Miljøministeriet, tlf.: 24 77 11 30, e-mail: Obfuscated Email 

 

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email