41.000 virksomheder skal fremover betale regningen for emballagen

Publiceret 28-01-2022
Miljø & Natur Affald Industri Grøn omstilling Miljø

Vi skal brænde mindre affald af, hvis Danmark skal være grønnere. Derfor skal produkter fremover pakkes ind i mere klimavenlig emballage samtidig med, at der generelt skæres ned på emballagen. Regeringen foreslår et udvidet producentansvar, hvor virksomheder skal betale for den emballage, som ender som affald, og som danskerne i dag betaler for over affaldsgebyret.

Det skal være slut med emballage og indpakning, der ikke kan genbruges eller genanvendes, når det rammer skraldespanden – og vi skal generelt skære ned på mængden af emballage, der bruges til vores produkter.

I arbejdet med den grønne omstilling foreslår regeringen en markant ændring af måden at tænke emballage på og håndteringen af emballagen, når det ender i skraldespanden efter brug. Forslaget vil give ca. 41.000 virksomheder ansvaret for det emballageaffald, deres produkter skaber, og flytte regningen for affaldshåndteringen fra borgerne over til virksomhederne. I dag betaler borgerne for at få affaldet håndteret gennem affaldsgebyret.

Indførslen af et udvidet producentansvar for emballage vil give et økonomisk incitament hos virksomhederne til at begrænse emballage og designe emballage, der kan genbruges og genanvendes.

Affald hører hverken til i naturen eller forbrændingsanlæg. Vi skal omstille til en cirkulær økonomi, og vi skal genbruge og genanvende mere. I dag er det gratis for virksomheder at lave emballager, der er fyldt med unødvendigt plastik eller som ikke kan genanvendes. Sådan skal det ikke være fremover – de, som sender emballagen på markedet, får nu ansvaret for det affald, deres emballager skaber. Altså – forureneren betaler, og det vil markant lette det affaldsgebyr, som danskerne i dag betaler, siger miljøminister Lea Wermelin.

Erhvervslivet bakker op

Et bredt flertal i Folketinget blev i 2020 enige om fremtidens affaldssortering med målet om en klimaneutral affaldssektor og tiltag, som samlet vil reducere Danmarks CO2-udslip med 0,7 mio. tons CO2 årligt i 2030 – eller hvad der svarer til at tage 280.000 benzin- og dieselbiler af vejene. Aftalen omfatter en politisk forpligtelse til i god tid at fastlægge rammerne for et udvidet producentansvar, der er et EU-krav og skal være indført 1. januar 2025. Udvidet producentansvar forventes at medføre en CO2-reduktion på 0,12 mio. tons.

I erhvervslivet, kommunerne og de kommunale affaldsselskaber er der opbakning til arbejdet med en mere klimavenlig affaldssektor. Parterne har været inddraget i arbejdet med udvidet producentansvar. Blandt andet har Dansk Industri, Dansk Erhverv, Landbrug & Fødevarer og Dagligvarebranchens Samarbejdsudvalg taget initiativ til oprettelsen af en kollektiv ordning, som kan løfte producentansvaret for emballage for dansk erhvervsliv.

Erhvervslivet er helt med på, at fremtiden er grøn, hvis de skal konkurrere. Derfor bakker de op om, at produkter skal designes smartere, så mere kan genbruges og genanvendes. Mange producenter er allerede i fuld gang med at udvikle mere bæredygtige emballager. Det er vigtigt, fordi vi skal have alle med – fra producent, til borger og affaldshåndtering – for at lykkes med at knække affaldskurven og fremme den grønne omstilling, siger miljøminister Lea Wermelin.

Fakta

  • Udvidet producentansvar for emballage er et EU-krav og skal være indført i alle medlemslande senest 1. januar 2025.
  • Udvidet producentansvaret vil betyde, at jo mere emballageaffald, et produkt skaber, jo større regning får virksomheden. Omvendt vil en reduktion i emballagemængden samt emballage der designes, så det kan genbruges eller genanvendes, betyde en mindre regning.
  • Producentansvaret vil flytte regningen for håndteringen af emballageaffaldet fra borgernes affaldsgebyr over til virksomhederne. I gennemsnit vil det skønsmæssigt betyde ca. 600 kr. ekskl. moms mindre pr. husholdning i affaldsgebyr.
  • Det udvidede producentansvar vil omfatte ca. 41.000 producenter/virksomheder i Danmark.
  • En producent vil typisk være den virksomhed, som bringer en emballage i omsætning på det danske marked.
  • Affaldssektoren og håndteringen af særligt plastemballage spiller en afgørende rolle i at nå målet om en 70 pct. reduktion af Danmarks samlede CO2-udlening i 2030.
  • I forbindelse med Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi er det skønnet, at udvidet producentansvar vil bidrage med 0,12 mio. tons CO2 ud af klimaplanens samlede effekt på 0,7 mio. tons i 2030.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Niels Brandt Petersen, tlf. 20 18 95 68, Mail: Obfuscated Email