Populært naturprojekt for psykisk sårbare rulles ud i hele landet

Publiceret 08-06-2022
Miljø & Natur

Nu kan både professionelle og frivillige i hele landet blive klædt på til at lave aktiviteter i naturen for psykisk sårbare. Med en millionbevilling fra Folketinget og Det Obelske Familiefond går SIND og Naturstyrelsen nu i gang med at udbrede de positive erfaringer fra det nordjyske projekt ”Frisk i naturen”.

En gåtur med havets brusen i ørerne og følelsen af varmt sand mellem tæerne. En enkel oplevelse, der kan give ro og lindring hos psykisk sårbare, og som nu kan udbredes til hele Danmark.   

SIND – Landforeningen for psykisk sundhed - inviterer nu i samarbejde med Naturstyrelsen professionelle og frivillige i hele landet til at blive både mentalt og praktisk klædt på til at lave aktiviteter i naturen for psykisk sårbare.  

Det sker blandt andet gennem gratis kurser, hvor deltagerne bliver introduceret til viden og erfaringer om naturens gavnlige virkning på psyken og får konkret inspiration og vejledning til at komme ud i naturen. Derudover får deltagerne også en grejpakke med bl.a. båludstyr.

- Naturen skal være for alle, også for de grupper, der kan have svært ved at komme derud på egen hånd. Derfor håber jeg, at rigtig mange vil melde sig til at hjælpe endnu flere psykisk sårbare ud i naturen i alle landets kommuner. Naturoplevelser erstatter ikke behandling. Men frisk luft og gåture under trækroner kan være et vigtigt supplement til psykisk sårbare i hele Danmark, siger miljøminister Lea Wermelin.

Projektet er en fortsættelse af det nordjyske initiativ ”Frisk i naturen” og er blevet muligt igennem en bevilling på to millioner kroner fra Folketinget og 1,4 millioner kroner fra Det Obelske Familiefond.   

Naturen har en helende kraft

Både professionelle fra f.eks. kommuner og regioner samt frivillige fra foreninger og organisationer kan deltage i projektet, der har fået navnet ”Adgang til sol og vind styrker krop og sind”.

- Vi ved, at naturen har en helende kraft i forhold til psykisk sundhed. Derfor er vi meget glade for, at Miljøministeriet har valgt at gå ind i det her partnerskab, som sikrer, at endnu flere mennesker, der lever med psykiske vanskeligheder, får mulighed for at bruge naturen. Håbet er, at projektet spreder sig som ringe i vandet, og at naturoplevelser på sigt vil indgå som en fast del af et behandlingstilbuddet flere steder, siger formand for SIND, Mia Kristina Hansen.

Målet med kurserne er at ruste deltagerne til at planlægge og gennemføre aktiviteter i naturen for voksne, der lever med psykiske vanskeligheder. Det kan eksempelvis være personer, der er tilknyttet et kommunalt støttecenter eller bosted.

Projektets aktiviteter er ikke begrænset til personer med enkelte diagnoser – alle er velkomne og kan være med.

Kurser i hele Danmark
SIND afholder kurser i alle regioner i løbet af 2022 og 2023.
Første kursus finder sted i Nordjylland i september.

Lyst til at høre mere?
Hvis du er interesseret i at deltage eller har spørgsmål til projektet kan du skrive til Obfuscated Email eller læs mere om projektet på www.sind.dk/natur

Fakta om projektet: ”Adgang til sol og vind styrker krop og sind” 

  • Naturen har flere positive effekter på vores mentale, fysiske og sociale sundhed. Derfor tilbyder SIND nu i samarbejde med Naturstyrelsen praktisk støtte til aktører i kommuner og civilsamfundet, som har lyst til at tilbyde naturoplevelser til borgere, der lever med psykiske vanskeligheder.
  • Projekt ”Adgang til sol og vind styrker krop og sind” er en fortsættelse af det nordjyske initiativ ”Frisk i naturen”, som ni kommuner og to regioner indtil nu har været en del af.
  • ”Frisk i Naturen” har siden 2012 haft omkring 100 deltagere om året med på flere end 300 ture i naturen. Fokus på turene er naturens ro, og målene for turene er derfor ganske simple. Det har for eksempel været tranesafari eller observering af rovfugletræk.
  • ”Adgang til sol og vind styrker krop og sind” er finansieret af Det Obelske Familiefond og Folketinget. Projektperioden løber frem til den 31. december 2023.
  • Sideløbende med den brede indsats arbejder partnerskabet også med at bringe naturen tættere på mennesker indlagt på en lukket afdeling i Psykiatrien – blandt andet gennem dyrkning af vilde danske planter. 


Yderligere oplysninger:
Presserådgiver Michel Bloch Buch-Larsen, Miljøministeriet, tlf.: +45 24 77 11 30, e-mail: Obfuscated EmailFormand Mia Kristina Hansen, SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed, tlf.: 30 89 58 04 mail: Obfuscated EmailNaturstyrelsens pressetelefon: tlf. +45 72 54 30 04

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email