Rekordstor pulje til kystbeskyttelse

Publiceret 03-06-2022
Miljø & Natur Miljø

Nu åbner puljen til kystbeskyttelse for ansøgninger. I år er den på 150 mio. kroner og kystkommuner, hvor risikoen for erosion og oversvømmelse er størst, og digelag i Vadehavet kan søge om medfinansiering af kystbeskyttelsesprojekter.

Nu bliver det muligt for kommuner og digelag at søge penge fra den største kystbeskyttelsespulje nogensinde.

I 2021 uddelte Kystdirektoratet 90 mio. kroner til 14 kystbeskyttelsesprojekter i blandt andet Halsskov, Assens, Bogense og på Enø.

I år er puljen vokset til 150 mio. kroner.

- Vi står over for store udfordringer med stigende havvand, der er den største enkeltstående kilde til oversvømmelser og tab af værdier. Og udfordringen bliver kun større i de kommende årtier som følge af klimaforandringerne. Derfor skal vi handle nu, og ruste os bedre mod oversvømmelser og erosion fra havet. Her er puljen et vigtigt initiativ i arbejdet med klimatilpasningen, og jeg håber at se rigtig mange ansøgninger fra kommuner med de kyststrækninger, hvor risikoen er størst, siger miljøminister Lea Wermelin.

Puljen på de 150 mio. kroner er åben for ansøgninger frem til den 30. september 2022.  

Aftalepartierne udtaler: 

Rasmus Nordqvist, klimaordfører, SF:
-Stigende havvand er et stigende problem, og derfor er jeg også meget tilfreds med, at puljen har fået tilført midler og kommer til at gøre gavn i projekter, der både forebygger oversvømmelse og erosion. Og så er der lagt vægt på, at det skal være langsigtede helhedsløsninger, der samtidig tilgodeser naturen i kystområderne. 

Zenia Stampe, miljøordfører, Radikale Venstre:
-Vi skal passe på vores fantastiske kystlinje, særligt i en tid, hvor klimaforandringerne presser sig på. Vi skal ikke have vand i stuerne eller huse, der styrter i havet. Derfor er jeg glad for, at puljen har fået vokseværk, så flere projekter kan tilgodeses. 

Bruno Jerup, miljøordfører, Enhedslisten:
- Store værdier er på spil, når havet slår ind over kysten og oversvømmer kystbyerne. Det skal vi prøve at beskytte os imod, og det gør vi nu med en rekordstor pulje til kystbeskyttelse, som skal ud og arbejde i kommunerne, så endnu flere borgeres hjem og vigtig samfundsmæssig infrastruktur kan beskyttes. 

Torsten Gejl, miljøordfører, Alternativet
-Når man færdes på udsatte strækninger, som kan rammes af oversvømmelser, forstår man virkelig, hvorfor effektiv kystbeskyttelse er vigtig. Klimaforandringerne kalder på langtidsplanlægning og handling, og derfor er vi glade for at kunne sikre en styrket indsats på området. 

Mette Gjerskov, miljøordfører fra Socialdemokratiet:
-I Danmark bor der ca. 1 mio. mennesker i en afstand af mindre end én kilometer til kysten. Alle disse mange mennesker skal kunne sove trygt om natten, også når det stormer. Med puljen her, er vi med til at sikre, at de trygt kan lægge hovedet på hovedpuden, fordi flere kommuner nu får mulighed for at dæmme op, når vandet trænger sig på.

Læs her, hvordan man søger om midler i puljen 

Fakta

  • På ca. 2.160 km af den danske kyststrækning anbefales der i Kystdirektoratets nationale risikokortlægning, Kystplanlægger.dk, i dag en reduktion af risikoen på grund af potentielle udfordringer med oversvømmelse og/eller kysttilbagerykning (erosion). Ca. 430.000 mennesker kan i dag blive direkte berørt. 
  • Om 50 år er den potentielle udfordring ifølge Kystplanlægger.dk steget til ca. 3.070 km kyst på grund af bl.a. klimaforandringer. Dette vil berøre ca. 523.000 mennesker.
  • Der er brug for langsigtede helhedsløsninger, der forebygger oversvømmelse og kysttilbagerykning, og som tager hensyn til de forskellige interesser, der er på kysten. Det er projekter, der imødekommer disse udfordringer, der kan være berettigede til at modtage medfinansiering fra puljen.

  • Med Aftale om Finansloven for 2019 blev der afsat en samlet tilskudspulje på 80,6 mio. kroner i finansårene 2020 og 2021 til medfinansiering af diger ved Vadehavet og kommunale fællesprojekter i områder, hvor risikoen for kysterosion er størst ifølge Kystanalysen fra 2016.

  • Regeringen og Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet har med Aftale om Finansloven 2021 afsat yderligere 350 mio. kroner til at øge og forlænge den statslige pulje til kystbeskyttelsesprojekter og udvide kriterierne for relevante ansøgere.
  • Kystdirektoratet afholder en todages Kyst Camp, hvor kystkommuner kan få inspiration og vejledning af Kystdirektoratets eksperter i kystbeskyttelse og i at søge midlerne i puljen. Læs mere her 

Kontakt

Presserådgiver i Miljøministeriet, Lisa Ryge Ioannou, 24 77 12 26, Obfuscated Email

Chefkonsulent i Kystdirektoratet Ane Høiberg Nielsen, 91 33 84 30, Obfuscated Email    

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email