Nu kan storbyer skærpe krav til forurenende dieselbiler

Publiceret 22-03-2022
Miljø & Natur Industri Miljø Grøn omstilling

Landets fem største byer får nu mulighed for at stille skrappere miljøkrav til dieselbiler i deres miljøzoner. Det har et bredt flertal i Folketinget i dag vedtaget. ”Alt for mange dør eller bliver syge af luftforurening, og derfor skal vi sikre renere luft,” siger miljøminister Lea Wermelin.

Der bliver nu bedre mulighed for mere ren luft i de danske storbyer. Et bredt flertal i Folketinget har i dag vedtaget en lovændring, der gør det muligt for kommunerne at skærpe miljøzonekravene, så det bliver forbudt at køre med dieselpersonbiler uden partikelfilter i de eksisterende miljøzoner i København, Frederiksberg, Aarhus, Odense og Aalborg.

Luftforurening er hvert år skyld i, at tusindvis af danskere dør for tidligt. I byerne stammer forureningen især fra partikler i udstødningsgasserne fra gamle dieselbiler uden et partikelfilter.

Vi skal bekæmpe luftforurening, som mange danskere i dag dør for tidligt af eller bliver syge af. Her spiller de gamle dieselbiler en stor rolle i forureningen. Derfor er jeg glad for, at vi nu leverer på et løfte til danskerne og et ønske fra de store byer om at kunne skærpe kravene i miljøzonerne, siger miljøminister Lea Wermelin.

Sundere og grønnere byer

For dieselbilejere i lavindkomstgrupper vil der være mulighed for at søge om tilskud til at montere et partikelfilter på deres køretøj, så de fortsat kan færdes i miljøzonerne.

I september 2021 indgik regeringen, SF, Radikale Venstre og Enhedslisten en aftale, der skaber bedre mulighed for grønnere, sundere byer. Miljøzoner er første skridt i udmøntningen af aftalen om "Miljøinitiativer i grønne byer og en hovedstad i udvikling", der skal være med til at gøre vores byer grønnere og sundere.

Der er ligeledes fremsat et lovforslag om sprøjteforbud på visse offentlige og private arealer og et lovforslag, der giver kommuner mulighed for at forbyde gamle brændeovne i områder med fjernvarme eller naturgas. I efteråret er det regeringens hensigt at fremsætte et lovforslag, der skal gøre det muligt for kommuner at oprette nulemissionszoner i afgrænsede byområder.

Sammen med SF, Radikale Venstre og Enhedslisten gennemfører vi her det første af en række initiativer for at sikre grønnere byer i Danmark. Blandt andet nulemissionszoner, kommunal mulighed for at forbyde gamle brændeovne i områder med fjernevarme eller naturgas og forbud mod sprøjtning på visse private og offentlige arealer for at passe på grundvandet, siger miljøminister Lea Wermelin.

Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten er med lovændringen desuden blevet enige om at fremrykke tidspunktet for, at alle dieseldrevne varebiler skal have monteret et partikelfilter, med to år til den 1. juli 2023.

Fakta

  • Der er afsat 25 mio. kr. til en tilskudspulje, så lavindkomstgrupper kan få tilskud til eftermontering af partikelfilter. Miljøstyrelsen forvalter tilskudspuljen.
  • Dieselpersonbiler vurderes i 2022 at stå for 63 pct. af partikeludledningen og ca. 50 pct. af NOx-udledningen fra trafikken på byveje.
  • Ifølge seneste DCE-opgørelse fra februar 2022 dør ca. 4.000 danskere for tidligt hvert år som følge af luftforurening.

Yderligere oplysninger

Niels Brandt Petersen, presserådgiver, tlf. 20 18 95 68, mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email