Vi skal have flere grønne varer på butikshylderne

Publiceret 30-03-2022
Miljø & Natur Affald Industri Grøn omstilling Miljø

EU-Kommissionen har i dag præsenteret et forslag, der stiller krav til produkters bæredygtighed og skærper hensynet til miljø og klima. Fremover skal næsten alle produkter, der forhandles i EU, være mere bæredygtige. Kommissionen forventer, at forordningen i alt vil spare det globale samfund for 471 megaton CO2-udledninger, når den er fuldt implementeret.

Vi skal stille flere krav til design af alt fra køleskabe, fjernsyn og mobiltelefoner til sko, jeans og jakker for at begrænse belastningen fra vores forbrug. Sådan lyder et nyt forslag fra EU-Kommissionen, der vil skærpe hensynet til miljøet og klimaet markant for produkter på det europæiske marked.

Med det nye forslag skal alle produkter – undtagen blandt andet fødevarer, foder og medicinsk udstyr – vurderes ud fra en lang række miljø- og klimakrav. Heriblandt hvordan produkterne kan vedligeholdes, opgraderes og genanvendes. I dag er det primært energiforbruget ved produkter som fjernsyn og vaskemaskiner, der stilles krav til, og reglerne gælder alene energirelaterede produkter.

Hvis ikke produkterne lever op til de nye krav, må de ikke markedsføres i EU. Det skal fremelske et grønnere forbrug af varer og få flere virksomheder til at udvikle mere bæredygtige produkter og satse på de nye forretningsmodeller. EU-Kommissionen foreslår desuden, at det skal være muligt at forbyde destruktion af overskudsvarer, og at der stilles specifikke krav til grønne indkøb for den offentlige sektor.

Vi skal væk fra en ’brug og smid væk-kultur’, hvor alt for meget af vores affald bliver brændt af og udleder CO2. I stedet skal vi have produkter, der holder længere, kan repareres, bliver genbrugt eller kan genanvendes. Det kræver blandt andet, at vi stiller krav til virksomhederne om, at deres produkter skal belaste miljøet og klimaet mindre fra start til slut. Med det nye forslag hæver vi barren markant. Det er et stort skridt mod et Europa med mere cirkulær økonomi og et lavere forbrug, siger miljøminister Lea Wermelin, der har arbejdet aktivt for, at det nye forslag skal omfatte flere produktgrupper og bidrage til en mere cirkulær økonomi i EU.

Starter med tekstiler

Kravene skal indføres gradvist. Og tekstiler er formentlig en af de produktgrupper, man starter ud med ved for eksempel at sætte grænser for miljøaftrykket i produktionen af jeans, skjorter og sko. Derudover kan der blive indført holdbarheds- og genbrugskrav til tekstilprodukterne – inklusiv minimumskrav for andelen af genanvendte fibre i tekstil.

Onsdag præsenterede EU også en ny fælles strategi for den grønne omstilling af tekstilsektoren i Europa. Strategien har som overordnet mål, at alle tekstilprodukter i EU i 2030 skal holde længere, være genbrugelige og fri for farlige stoffer. Intentionen med strategien er blandt andet at arbejde i retning af fælles designkrav og ens EU-regler for udvidet producentansvar for tekstiler.

Tekstil- og modeindustrien er en af verdens mest miljøbelastende industrier. Det tager vi fat på i fællesskab i EU nu. Den nye tekstilstrategi er en ambitiøs grøn vision for mode- og tekstilbranchen. Det er helt i tråd med regeringens ambitioner på området. Den danske branche kan med sin tradition for kvalitet, design og bæredygtighed blive et forbillede for den grønne omstilling af tekstilsektoren, siger miljøminister Lea Wermelin.

EU’s medlemsstater og Europa-Parlamentet skal nu forhandle forslagets endelige udformning.

Fakta

  • EU’s forslag, Ecodesign-forordningen, vil erstatte det nuværende Ecodesign-direktiv.
  • Alle produkter bortset fra bl.a. fødevarer, foder og medicinske produkter er omfattet og skal leve op til specifikke bæredygtighedskrav for at kunne markedsføres i EU.
  • Antallet af miljøparametre, som produkter skal vurderes i forhold til, omfatter bl.a. krav, som skal forbedre produkters levetid og holdbarhed, muligheder for genbrug, opgradering og reparation, vedligeholdelse, håndtering af problematiske stoffer/kemi i produkter, ressourceeffektivitet, genanvendelse af materialer eller indlejret energi i produkterne, forventede affaldsmængder, herunder fra emballage, og det miljø- og klimamæssige fodaftryk.
  • Som udgangspunkt er det en forudsætning for at kunne markedsføre et produkt, at der foreligger et digitalt produktpas, som stiller relevant information til rådighed for interessenter, herunder forbrugere, i hele værdikæden.
  • Destruktion af ikke-solgte produkter, herunder produkter, som forbrugere sender retur, skal forebygges. EU-Kommissionen foreslår, at virksomheder forpligtes til hvert år at offentliggøre oplysninger om antallet af destruerede forbrugerprodukter.
  • EU-Kommissionen forventer, at forordningen i alt vil spare det globale samfund for 471 megaton CO2-udledninger, når den er fuldt implementeret. Det svarer til de årlige udledninger fra Italien og Belgien lagt sammen.
  • EU-tekstilstrategien indeholder en lang række initiativer som skal bidrage til, at tekstilprodukter i EU i 2030 skal holde længere, være genbrugeligt, fri for farlige stoffer og produceret med respekt for arbejdstagerrettigheder.

Yderligere oplysninger:
Anne Fønss Bach, kommunikationsrådgiver, tlf. 21 27 97 37, mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email