Nu åbner millionpuljer til beskyttelse af drikkevand

Publiceret 01-09-2022
Grøn omstilling Miljø Miljø & Natur

I dag åbner drikkevandsfonden, så kommuner, vandselskaber og private brøndejere kan søge penge til at beskytte drikkevandet bedre. Der kan søges penge fra to forskellige puljer – den ene pulje går til at sløjfe spøgelsesbrønde og den anden pulje til blandt andet at opkøbe jord, hvor der fx kan rejses skov.

Nu bliver der bedre muligheder for at beskytte vores drikkevand mod forurening. I dag åbner de to tilskudspuljer under drikkevandsfonden for ansøgninger.

Drikkevandet i vores haner kommer fra store grundvandsmagasiner under jorden. Med den ene af tilskudspuljerne kan kommuner og vandforsyninger søge penge til at beskytte jorden over grundvandsmagasinerne.

Pengene kan bl.a. gå til at opkøbe jord, så der fx kan rejses skov eller etableres lysåben natur. På den måde forhindrer man, at der bliver brugt sprøjtemidler på arealerne og beskytter således grundvandet mod forurening. Der kan også gives tilskud til at betale landmænd for ikke at bruge sprøjtemidler. Med penge fra drikkevandsfonden bliver regningen til de danske vandforbrugere mindre, da det i de fleste tilfælde ellers ville være dem, der skulle betale for indsatsen.  

- Vores drikkevand er en livsvigtig, men også sårbar naturressource. Der skal ikke være tvivl om, at vi har en politisk opgave i at sikre, at vi også i fremtiden har noget af verdens reneste drikkevand, så de næste generationer får glæde af det. Derfor er jeg glad for, at vi sammen med aftalepartierne for første gang nogensinde afsatte 170 mio. kroner over de næste fire år på sidste års finanslov til den nye drikkevandsfond. Og en del af de penge kommer nu ud og gør gavn for det danske drikkevand og miljøet og for danskerne, siger miljøminister Lea Wermelin.   

Det er kommuner og vandforsyninger, der har såkaldte strategisk vigtige drikkevandsområder, som bliver prioriteret blandt ansøgerne. Det vil sige steder, hvor der kan opstå problemer med at skaffe rent vand til borgerne, hvis grundvand bliver forurenet – fx på mindre øer, hvor der ikke er et alternativt indvindingsområde tæt på. 

Kan søges efter først-til-mølle-princippet
Den anden pulje, der åbner, giver private lodsejere, vandforsyninger og kommuner mulighed for at søge penge til at få lukket såkaldte spøgelsesbrønde og -boringer. Det er brønde og boringer, der ikke bruges længere. Mange af dem er ikke lukket forsvarligt, hvilket betyder, at der er risiko for, at fx sprøjtemidler eller andre forurenede stoffer kan sive ned til grundvandet. Her bliver tilskuddene fordelt efter først-til-mølle-princippet.

 - Vi skal ikke have åbne ubenyttede brønde og boringer til at stå rundt om i landet. De kan desværre være en kilde til forurening af vores drikkevand. Nu giver vi en økonomisk håndsrækning, så der kan skrues op for tempoet med at lukke dem forsvarligt i hele landet, siger miljøminister Lea Wermelin.   

Begge puljer forventes at lukke for ansøgninger den 14. oktober 2022 og ansøgerne forventes at få besked om, at de får penge til deres projekter senest den 31. december 2022.

Læs mere om tilskud til beskyttelse af drikkevandet her 

Fakta:

  • På finanslovsaftalen for 2022 besluttede Regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne at afsætte 170 mio. kr. over fire år til en drikkevandsfond. 
  • Der blev på finansloven for 2022 afsat følgende til de to tilskudspuljer:

Drikkevandsbeskyttelse

2022

2023

2024

2025

 

32,5 mio.

32,5 mio.

29,9

14,6

 

Spøgelsesbrønde- og boringer

2022

2023

2024

2025

 

2 mio.

2 mio.

2 mio.

0

 

  • Udover de to nye tilskudspuljer til drikkevandsbeskyttelse, er der blandt andet igangsat en større analyse af kommunernes nuværende indsats med drikkevandsbeskyttelse.

Yderligere oplysninger:
Presserådgiver i Miljøministeriet Lisa Ioannou, tlf: 24 77 12 26, mail: Obfuscated Email

Pressekontakt til miljøministeren

Pressevagten: Tlf. +45 2091 5901
(kan ikke modtage SMS) 
Mail: Obfuscated Email

Pressechef Kirsten Palmer
Tlf. 41 85 11 30 
Mail: Obfuscated Email